Fra stridsvogner til koding: Teknologiens rolle i Norges forsvar

Kommentarer og analyser | 11. juni 2024

Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens

Denne uken vedtas Forsvarets langtidsplan av et enstemmig Storting – en historisk begivenhet som markerer starten på en ny tid. Vi begynner produksjonen av stridsvogner og utdanner soldater som vil stå i frontlinjen mot russiske og andre trusler.  Men det norske forsvaret er en høyteknologisk organisasjon, både de vernepliktige og de  ansatte i forsvaret må beherske avansert teknologi. 

 

IKT Norge og våre medlemmer spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Vi bidrar til utdanning, investeringer i infrastruktur, innovasjon og implementering. Dette gjelder direkte for Forsvaret – og de 2 % av BNP som går dit. Men like viktig er vårt bidrag til hvordan de resterende 98 % brukes, for å oppnå et best mulig totalforsvar gjennom riktig bruk av teknologi i sivilsamfunnet.

Uansett utfallet av krigen i Ukraina, må vi forberede oss på en tid preget av uro, konflikter og konfrontasjoner de neste ti årene. Norges strategiske betydning øker, og vi vil bli satt på prøve. Som en konsekvens øker forsikringspremien betydelig, og vi må ruste opp – også teknologisk.

 

Den teknologiske trusselen mot det norske forsvaret og sivilsamfunnet vokser i et voldsomt tempo. Vår oppgave er å sikre at vestens kompetanse og innovasjon utvikler seg raskere, slik at de positive effektene av ny teknologi overgår de negative konsekvensene påført oss av våre motstandere.

 

Norges offentlige KI-milliard, som skal brukes over fem år, utgjør en brøkdel av hva kun ett av våre selskaper investerer i KI hvert år. Den gode nyheten er at vi er på samme lag. Men vi må bli bedre til å kjenne igjen våre lagkamerater, og vi må bli flinkere til å spille hverandre gode. 

 

Dette gjelder både privat og offentlig sektor, sivilt og militært, næringsliv og akademia, samt Norge og våre allierte. Dette er avgjørende når vi starter arbeidet med langtidsplanen og utnytter de 98 % av BNP som ikke inngår i denne. 

 

For alt vi har. Og alt vi er.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap