Ryggraden i bransjen. Datasenterindustrien med storsamling i Stavanger

Nyheter | 19. juni 2024

digital grunnmur, Digitalisering

Datasenterindustrien er avgjørende for å nå målene for det digitale Norge. En bransje i enorm vekst, som gjerne vil delta mer i debatten om sikker bruk, behandling og lagring av data.

Nylig samlet Norsk Datasenter Industri (NDI) og IKT-Norge over 75 ledere og eksperter i Stavanger for å diskutere fremtiden for datasenterbransjen i Norge. Møtet inkluderte et besøk til Green Mountains datasenter på Rennesøy, et flaggskip for innovasjon og bærekraft i sektoren.

Folk lyttet intenst til en rekke gode foredrag og debatter.
Bjørn Rønning, daglig leder i Norsk Datasenterindustri, som er tilknyttet IKT-Norge

Formålet med samlingen var å styrke nettverket innenfor bransjen og fremheve viktigheten av synlighet og kommunikasjon. Dette er avgjørende tider for datasenterbransjen, som står overfor både store muligheter og betydelige utfordringer i takt med at digitaliseringen øker..

Datasenterindustrien, ofte omtalt som ryggraden i den moderne digitale økonomien, har en viktig rolle å spille når det gjelder datalagring, behandling og sikkerhet. I Norge har bransjen vokst raskt, takket være landets kjølige klima, stabile politiske og økonomiske miljø, og tilgang på fornybar energi. Likevel, som det ble påpekt under møtet, lider bransjen under en mangel på forståelse og synlighet.

Truls Dishington, COO i Green Mountain viste rundt på anlegget.

Besøket til Green Mountain på Rennesøy tjente som et konkret eksempel på hvordan norske datasentre kan drive innovasjon og bærekraft. Datasenteret er et av Europas mest miljøvennlige, med direkte kjøling fra fjordvann og bruk av 100% fornybar energi. Dette viser hvordan norsk datasenterindustri kan lede an i miljøansvar og bærekraft, som er kritisk gitt den globale diskusjonen rundt datasentres energiforbruk og miljøpåvirkning.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap