IKT-Norges eierandeler

IKT-Norges eier 30 % av Norsirk som samler inn , sanerer og gjenvinner elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje.

NORSIRK AS

NORSIRK AS er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Selskapet er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT-Norge med 30% og Abelia 10%. Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, representerer IKT-Norge i styret.

Gjennom eierskapet i NORSIRK eier IKT-Norge ¼-del av følgende selskaper:

  • Alternativ Data AS, retur av brukt IT-utstyr og sikker sletting
  • Emballasjegjenvinning AS ivaretar produsentansvaret for alle typer emballasje i markedet. Emballasjegjenvinnings kunder betaler miljøgebyr, slik at returordningen kan samle inn og gjenvinne emballasjen.
  • Batterigjenvinning AS er et produsentansvarsselskap for alle som importerer eller produserer batterier i Norge.

IKT-Norge tar produsentansvar

Å ta produsentansvar betyr at den som forurenser betaler. Dette omtales som sirkulærøkonomi.

Som de eneste i Norge tilbyr NORSIRK produsentansvar for EE-avfall, batteri og emballasje over hele landet. Med eierskap i Norsirk, Emballasjegjenvinning og Batterigjenvinning bistår vi at selskaper får miljøansvar samlet på ett sted, i en one-stop-shop.