– En fintech-bransje i forkant

Nyheter | 4. september 2018

Fintech, Medlem, Teknologi

– Vi er glade for å ha blitt medlem i IKT-Norge, og håper at deres øvrige medlemmer vil oppleve at vi bidrar godt inn i de ulike forumene, sier konserndirektør for New Business i DNB, Rasmus Figenschou.

For mange er nok DNB kjent som Norges største bank og ett av Nordens største finanskonsern. De tilbyr vi finansielle tjenester til privatpersoner og næringslivet gjennom mobil, nettbank, bankkontorer og internasjonale kontorer.

– DNB er en god blanding av tradisjon og innovasjon. De siste årene har vi opplevd en teknologisk revolusjon i finansbransjen gjennom digitalisering av tjenester og nyvinninger innen fintech. Kundene våre er i stor grad digitale. Betalinger og kontotjenester har for eksempel lenge vært levert på mobilen, men i dag leverer vi også mer kompliserte ting som boliglån og spareprodukter heldigitalt, forteller Figenschou.

Finansnæringen i Norge har vært tidlig ute med å innføre ny teknologi.

– Dette gjør at vi i dag har bransjeutviklede løsninger BankAxept og BankID som ligger langt fremme i global sammenheng, både hva gjelder kostnadseffektivitet og utbredelse. Samtidig må vi fortsette å innovere raskt for å møte ny konkurranse, sier han.

For DNB innebærer dette at de i dag må tenke og operere i større grad som et teknologiselskap.

– Halvparten av de vi ansetter i dag er teknologer. For bare tre år siden var tallet fjorten prosent, sier Figenschou.

«Vi er her. For at du skal være i forkant»

– Dette er vårt oppdrag, og svaret på hvorfor DNB er til for kunder, samfunn og ansatte. Det skal inspirere til innovasjon og drive endring. Alt vi gjør skal være i tråd med vårt oppdrag, og vi møter utfordringer og ny konkurranse med tro på at vi skal bli enda bedre til å utvikle de beste ideene og løsningene, forteller han videre.

For DNB gjelder dette ikke minst når det kommer til innovasjon og teknologi.

– Vi har de siste årene sett en voldsom dreining mot teknologi. DNB er en av de mest populære arbeidsplassene for IT- og teknologistudenter, og flere områder i banken jobber i dag med ting som er langt fra det mange forbinder med den tradisjonelle finansbransjen, sier Figenschou, som i 2017 fikk jobben som konserndirektør for New Business.

– New Business er et helt nytt område i banken som skal ivareta noen av områdene i størst endring for DNB og banksektoren som helhet. Enheten jeg skal lede jobber med mange av de nye teknologiplattformene, innenfor blant annet open banking, kundedata og en del av tingene som er i stor endring for tiden, som for eksempel betalingsområdet. Dette er områder med bredt grensesnitt mot problemstillinger IKT-Norge jobber med, sier han.

Bransjegrenser viskes ut

I mange næringer har bransjegrensene – med teknologien – blitt mindre tydelige.

– Derfor er det kanskje ikke interessant om vi definerer oss selv som en bank, teknologiselskap eller noe midt i mellom. Det viktige er hvilke problem vi velger å løse. Og der kan det tenkes at DNB bør være enda mer kreative i tiden fremover. Det unike er hvordan vi klarer å løse et grunnleggende problem for kundene på en enkel og intuitiv måte. Det er der innovasjonen, finessen og verdien ligger. Den underliggende teknologien er ofte ikke unik, men at IKT kommer til å være en dominerende kraft i årene fremover er utvilsomt, sier Figenschou.

Han forteller at dette er også bakgrunnen for at DNB har valgt å melde seg inn i IKT-Norge.

– Vi mener dere representerer teknologinæringens interesser i Norge overfor myndighetene på en god måte, sier han.

Tror bransjen vil følge etter

DNB er også levende opptatt av gründerbedriftenes rammevilkår.

– Det er dagens gründere som skal bli morgendagens storkunder for banken, tross alt. IKT-Norge har også vist seg som en sterk stemme i debatten om rammevilkår for oppstartsbedriftene. Vi mener det er helt rett at vi som første bank nå blir medlem av IKT-Norge, og tror flere aktører innen finans og lignende bransjer kommer til å følge etter, sier Figenschou.

For DNB er det også viktig å være med og bidra til at fintech-næringen får gode rammebetingelser.

– Det er helt avgjørende for at DNB og resten av den norske finansbransjen skal kunne ligge i forkant. Skal vi ha tilgang til de beste samarbeidspartnerne, leverandørene og folkene, trenger vi et levende økosystem av fintech i Norge. Vi har unike forutsetninger her i landet, men det gjenstår dessverre en del flaskehalser vi håper å kunne rydde av veien, sier han.

De ser nå frem til å jobbe sammen med andre aktører i bransjeforum, samt få nyttig innsikt på konferanser og andre møteplasser.

– Mange selskaper og bransjer går i disse dager gjennom dramatiske endringer i deres forretningsmodeller med nye, både kjente og ukjente, konkurrenter som jobber seg inn i verdikjeden. DNB kommer nok til bordet med en del annerledes perspektiv som den eneste finansielle aktøren som er medlem i IKT. DNB i dag er et mer åpent og nysgjerrig selskap enn mange kjenner oss som historisk. Hvis noen har idéer de har lyst til å snakke med oss om står døren åpen, avslutter Figenschou.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap