Takk for 2019 – velkommen 2020

Nyheter | 11. desember 2019

digital grunnmur, Digitalisering, Medlem, undersøkelse

Vår administrerende direktør Heidi Austlid oppsummerer.

2019 var et spennende år. Norge fikk sin første digitaliseringsminister, og regjeringen har lagt frem flere strategier som omhandler og berører vår næring – deriblant digitaliseringsstrategien. Aldri tidligere har mulighetene vært større, men også utfordringene øker i omfang.

Aldri har vi som næring vært viktigere for omstilling og vekst – i både privat og offentlig sektor. Vi bidrar til å skape nye arbeidsplasser, og vi bidrar til nødvendig transformasjon i andre næringer og i hele offentlig sektor. Vi er med på å løse store samfunnsutfordringer, vi forbedrer veldferdsstaten og vi er representanter for den viktigste faktoren for nødvendig endring.

Adm.dir. i IKT-Norge, Heidi Austlid. (Foto: Veslemøy Vråskar)

Norge har med ren kraft, god infrastruktur og digital modenhet et godt utgangspunkt for å drive frem nye arbeidsplasser og ikke minst bidra til det grønne skiftet. Derfor har IKT-Norge nå igangsatt et omfattende arbeid for bærekraft og teknologiutvikling. Teknologiutviklingen utfordrer oss og krever en ny form for ansvarlighet – i hva vi leverer, hvordan vi leverer og ikke minst også hvordan vi bidrar. Vi skal være en ansvarlig næring som bidrar til trygghet og robusthet, innovasjon og vekst. En næring som våger å være ærlige også om skyggesidene og som bidrar til kloke samfunnsdialoger og framtidsvalg. Her må vi spille kortene våre riktige.

Av en rekke kartlegginger, deriblant vår egen «IT i praksis», ser vi at digital kompetanse og endringskompetanse er et stort hinder for vår innovasjons- og digitaliseringstakt. Kompetanseutfordringene vi står overfor i samfunnet generelt er store, og vi skal være positive bidragsytere både i dialog og løsninger. Derfor inviterer vi dere alle til å være med i en digital kompetansedugnad slik at Norge har bedre forutsetninger for å lykkes framover.

IKT-Norge skal være det medlemmene ønsker og har behov for – derfor vil jeg oppfordre dere alle til å bruke medlemskapet aktivt. Vi trenger en sterk og aktiv bransjeorganisasjon som jobber for gode rammebetingelser, avdekker digitale hindre og åpner nye markedsmuligheter. Sammen skal vi gjøre en innsats for en stolt, moden og ansvarlig næring. Det vil gjøre Norge bra for digitale næringer og digitalisering bra for Norge.

PS: Julegaven til våre medlemmer i år et et bidrag til Kirkens Bymisjon.

Med ønske om en god juletid og et fantastisk nytt år!


Heidi Austlid
Administrerende direktør i IKT-Norge

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap