NMBU blir medlem i IKT Norge

Nyheter | 26. april 2022

Bærekraft, Grønt skifte, Kompetanse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås er det første universitet som blir medlem i IKT Norge. Et samarbeid om bærekraft, digitalisering og kompetanse vil være viktig for begge parter.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er nytt medlem i IKT Norge. IKT Norge og NMBU har et sterkt interessefelleskap knyttet til bærekraft, digitalisering og kompetanse for å få fart på det grønne skiftet.

– Jeg er veldig fornøyd med at NMBU i dag har blitt medlem av IKT Norge, som den første fra UH-sektoren. Jeg gleder meg til det videre samarbeidet, sier rektor ved NMBU, Curt Rice.

– For å få til det grønne skiftet, trenger vi medlemmer fra ulike sider av verdikjeden. Det er et stort, uutnyttet potensiale når det gjelder samarbeid med akademia og næringslivet, sier administrerende direktør for IKT Norge, Øyvind Husby.

Kompetanse er noe av det IKT Norges medlemmer oppgir som aller viktigst for at de skal nå målene sine. En rapport som Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag for IKT Norge i fjor viste at antall sysselsatte med IKT-utdanning bør øke med mer enn 40.000 personer fram til 2030 for å dekke etterspørselen.

– Vi vet at det er en utfordring å få rekruttert kandidater til offentlig sektor og små- og mellomstore bedrifter. I tillegg et stort etterslep når det gjelder å videreutdanne og etterutdanne arbeidsstokken, sier Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge.

Medlemskapet i IKT Norge gir blant annet NMBU tilgang til en rekke bransjeforum, som for eksempel Kompetanseforum, StartUp Forum, Forum for bærekraft og utvikling og Forum for offentlig sektor. NMBU det første universitetet som er medlem av IKT Norge.

NMBU samarbeider allerede med IKT Norge gjennom GoforIT, som et er initiativ fra partnere innen akademia og næringsliv. Målet er å sørge for at kunnskapsutviklingen innen IT-fag skal ta mer hensyn til bærekraft og bli en større faktor i det grønne skiftet.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap