For få IKT-studieplasser fører til færre søkere 

Nyheter | 27. april 2022

Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse

IKT Norge mener at færre søkere til IKT-fag skyldes mangel på relevante studieplasser. Når nåløye blir for trangt, er det naturlig at flere vurdere andre alternativer. Flere studieplasser i 2023 er helt avgjørende.

Søkermassen til IT-studier går ned med 500 viser tall fra samordna opptak for 2022. Samtidig er det nesten 20 000 færre som har søkt studieplass fra høsten 2022, enn tilsvarende for 2021.

– Gapet mellom antall søkere til IKT-fag og antall studieplasser har over mange år vært for stort. Det at noen færre nå har IT-studier som førstevalg er dessverre en naturlig konsekvens av dette, sier Line Gaare Paulsen direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

IKT-Norge er svært bekymret for den store mangelen på teknologer til planlagte digitaliseringsprosjekter.

– Gapet mellom antall søkere til IKT-fag og antall studieplasser har over mange år vært for stort. Det at noen færre nå har IT-studier som førstevalg er dessverre en naturlig konsekvens av dette

En uholdbar situasjon
Helse-Norge, skoler, landbruk og havbruk så nær som alle sektorer digitaliseres for å gi gode og bærekraftige tjenester. Dette krever at vi utdanner både generelle teknologer og de med mer spisset kunnskap som cybersikkerhet og kunstig intelligens.

Norske bedrifter og offentlige etater må ha tilgang til kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft.

– Vi står overfor en kompetansekrise. Alle kjemper om de samme folkene og situasjonen er uholdbar. Nå er det viktig at regjeringen i budsjettet for 2023 bevilger penger til nok studieplasser særlig innen cybersikkerhet og kunstig intelligens. Kapasiteten må økes ytterligere i årene fremover med minimum 1000 studieplasser hvert år, sier Gaare Paulsen.

SSBs undersøkelser viser at tre av fire statlige virksomheter i offentlig sektor som har forsøkt å ansette IT-spesialister det siste året opplevde problemer. For kommunene er det tilsvarende tallet 36 prosent.

I dag har IT-næringen opp mot 15.000 ubesatte stillinger.

God søkning til teknologifagskolene
Over 12.000 søkere har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning, og over halvparten av søkerne har teknologiske fag som førstevalg.

– Fagskolene tilbyr relevante teknologiutdanninger som er etterspurt i arbeidslivet, det er vi i IT-bransjen svært glade for, avslutter Paulsen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap