Vi ønsker Webstep velkommen som medlem i IKT-Norge!

Nyheter | 30. januar 2018

Digitalisering, Konsulenter, Medlem

– Verdibasert ledelse er lønnsomt, og dette er et felt der vi kan hente konkurransekraft og utvikle oss – noe som kan bli viktig også for vårt medlemskap i IKT-Norge.

Spørsmålene er besvart av Arnt Aasen, kommunikasjonsdirektør i Webstep.

Hvem er dere, og hva er bedriftens hovedvirke?

Webstep er et norsk-svensk IT-konsulentselskap med nærmere 400 kolleger – fordelt på Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sørlandet – og i Stockholm og Malmö.  Vi arbeider sammen med kunder på tvers av bransjer og sektorer, vi er børsnotert på Oslo børs, og alle deler av fagfeltet digitalisering speiler våre ulike fag. Tjenestene våre leverer vi gjennom rådgivere og eksperter innen systemutvikling, prosjekt- og test ledelse og i Business Intelligence-feltet. Du finner oss typisk i arbeid for å sikre trygg kraftforsyning, effektiv flybooking, nyskapende mobilbanker og skalerbare skyløsninger – og vi sørger for økt forretningsverdi fra data, digitaliserte helsetjenester og støtte for vitale samfunnsfunksjoner, blant masse annet.

Hva er status på deres virksomhet? Både av produkt/mål (teknologien, salg osv.) og bedriften (investeringer, team osv.)

I en tid der alt og alle er opptatt av og skal videreutvikle seg gjennom digitalisering, har vi det travelt. Vi opplever stor etterspørsel etter tjenestene våre, samtidig som vi utvikler og klargjør oss og allerede leverer på neste bølge av behov og tjenester innen våre fagfelt, som robotisering, maskinlæring, Data Science, kunstig intelligens og Internet of Things (IoT). Vi er sterkt opptatt av arbeidsmiljø, arbeider aktivt med å få flere kvinner inn som dyktige kolleger og ledere – og vi arbeider aktivt for å rekruttere nye kolleger.

Hva er din rolle i selskapet?

Jeg er kommunikasjonsdirektør og arbeider sammen med avdelingene våre med å fortelle Webstep-historiene våre og hvordan vi ser en viktig brikke for å sikre samfunnet vårt konkurransekraft og evne til hevde seg gjennom førsteklasses tjenester og produkter, i alle sektorer og bransjer, både offentlig og privat. Konkurransen er hard i vår tid, den er global, og den blir nok bare hardere og hardere. Konsulentselskapene er viktige garantister for at næringsliv og det offentlige skal kunne makte å løse oppgaver stadig nye oppgaver, og at arbeidet kan leveres med høy kvalitet og mest mulig effektivt.

Hvorfor ble dere medlem av IKT-Norge?

IKT-Norge fremstår med en engasjert, ansvarlig og tydelig stemme innen våre fagfelt – en stemme som har faglig tyngde og politisk gjennomslagskraft. IKT-Norges styrke er samtidig avhengig av oppslutning og kraft. Det gir legitimitet og ytterligere styrke. Vårt medlemskap er et bidrag og tilskudd til denne kraften. IKT-Norge har mange arenaer som både er og kan bli interessante for oss, både som bidragsyter og nettverksdeltaker. Det er viktig at vårt fagfelt har påvirkningskraft som står i stil med vår bransjes betydning for samfunns- og næringsutvikling i årene som kommer.

Hvilke forventninger har dere til medlemskapet i IKT-Norge, og hvordan kommer dere til å benytte dere av det?

Vi kommer inn i organisasjonen med et åpent sinn, vil bruke tid på å orientere oss, for å forstå hvordan og hvor vi best kan engasjere oss og bidra – og på hvilke områder organisasjonen kan tilby kunnskap, innsikt og tjenester vi kan ha nytte av.

Noe mer dere ønsker å tilføye?

I mer enn ti år har Webstep arbeidet med å videreutvikle selskapet som et godt sted å arbeide – et “Great Place to Work”. Vår ledelsesmodell er basert på tillit mellom medarbeidere og ledere, vi er opptatt av samhørighetsfølelse og stolthet. Arbeidsmiljø er viktig for oss og vi mener at godt, norsk arbeidsmiljø er et unikt konkurransefortrinn når vi og vår bransje skal utvikle seg og styrkes i tiden som kommer. Verdibasert ledelse er lønnsomt, og dette er et felt der vi kan hente konkurransekraft og utvikle oss – noe som kan bli viktig også for vårt medlemskap i IKT-Norge.

webstep

Webstep havnet på seierspallen i den norske Great Place to Work-kåringen i 2017. Fra venstre: Åge Krantzmann, Øyvind Thoresen, Arnt Aasen, Rolf Helle, Marianne Styrman, Helge Strømnes, Trond Iden, Kjetil Eriksen og Yvonne Solberg.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap