Advokatfirmaet Føyen AS

IKT-Norge-medlemmer som har spørsmål i henhold til IKT-kontrakter og andre IKT-rettslige problemstillinger, tilbys juridisk service gjennom Advokatfirmaet Føyen AS.
Korte samtaler (opp til ca. 20 min.) er gratis for IKT-Norges medlemmer.

 

 

IKT-Norge tilbyr også i samarbeid med deres en egen arbeidsgiverservice for medlemmer. Her kan medlemmer få kvalifisert bistand innen alle arbeidsrettslige spørsmål.

IKT Media

Advokatfirmaet Føyen AS har utarbeidet IKT-Norges standardavtaler og forvaltet disse i en årrekke, senest ved revisjonen i 2022. Føyen har også representert IKT-Norge i mange år i arbeidet med å sørge for at Statens Standardavtaler er balanserte og relevante, og sitter i dag i DFØs referansegruppe for SSA’avtalene på vegne av IKT-Norge.

Advokatfirmaet Føyen AS har ett av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet IKT Media og er rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatkåringer. Vi har en gjennomarbeidet metodikk og et malverk som gir våre kunder en merverdi. Malverket inkluderer for eksempel veiledning til alle SSA’avtaler sett fra et leverandørståsted (inkl. forslag til endringer), maler for videresalg av tredjepartsløsninger/ og skytjenester, underleverandøravtalemaler, mal for tilbudssamarbeid og mye mer. I samarbeid med vårt anskaffelsesteam bistår vi også klienter med tilbud til det offentlige, inkludert anskaffelsesfaglige spørsmål, strategivurderinger, juridiske problemstillinger og klagesaker. Sammen med vår eiendomsavdeling er vi engasjert i utbygging av datasentre fra planfase til ferdig bygg. Les mer her.

Kontakt: Lars Folkvard Giske

Arbeidsliv

Advokatfirmaet Føyen AS har solid og bred arbeidsrettslige erfaring og kompetanse som vi utnytter på tvers av ulike bransjer. Vi bistår arbeidstakere og arbeidsgivere med alle typer arbeidsrettslige problemstillinger og tilgrensende rettsområder. For oss er faglig kompetanse og god forretningsforståelse viktig for å kunne oppnå de beste løsningene for våre kunder. Foruten den klassiske arbeidsretten, jobber vi mye sammen med IKT Media teamet om konsulentavtaler og hvordan disse skal utformes for enten å være tjenesteavtaler eller innleieavtaler. Les mer her.

Kontakt: Preben Haugmoen Mo

Corporate

Advokatfirmaet Føyen AS sitt fagmiljø innenfor fagområdet Corporate bistår kunder på tvers av ulike bransjer og sektorer, men særlig relatert til våre tre spesialistområder Eiendom, IKT Media, og Arbeidsliv. Over lang tid har vi opparbeidet oss solid og bred erfaring innenfor det forretningsjuridiske fagområdet, herunder transaksjoner og Tech M&A, reorganiseringer (fisjon/ fusjon og omdannelser), skatterett, merverdiavgift, aksjonæravtaler og selskapsavtaler og generell selskapsrett, samt finansiering. Les mer her.

Kontakt: Marianne Killengreen

Eiendom

Advokatfirmaet Føyen AS har ett av landets mest erfarne og største juridiske miljø innenfor spesialistområdet Eiendom. Vi er høyt rangert i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer.

Vår eiendomsvirksomhet omfatter Plan & Bygg, Fast Eiendom, Entreprise og Anskaffelser samt Corporate rådgivning. Mot IT-bransjen bistår vi sammen med vårt IKT Media team særlig med utbygging av datasentre fra planfase til ferdig bygg, husleieavtaler, co-location avtaler samt problemstillinger knyttet til Smarte bygg o.l. Les mer her.

Kontakt: Roar R. Lillebergen

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: +47 21 93 10 00

Fax: + 47 21 93 10 01

Man-fre: kl. 08.00-18.00

Org.nr: 885 719 392

Adresse: Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo / Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo