Advokatfirmaet Føyen AS

IKT-Norge-medlemmer som har spørsmål i henhold til IKT-kontrakter og andre IKT-rettslige problemstillinger, tilbys juridisk service gjennom Advokatfirmaet Føyen AS.
Korte samtaler (opp til ca. 20 min.) er gratis for IKT-Norges medlemmer.

 

 

IKT-Norge tilbyr også i samarbeid med deres en egen arbeidsgiverservice for medlemmer. Her kan medlemmer få kvalifisert bistand innen alle arbeidsrettslige spørsmål.

IKT Media

Advokatfirmaet Føyen AS representerer et av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet IKT Media.Vår brede forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor fagområdet gjør at vi, også på disse områdene, er rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatkåringer.

Få andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og spisskompetansen som vi har opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere. Gjennom kontakten med ledende nasjonale og internasjonale aktører har vi førstehåndskunnskap om nye tekniske, juridiske og strukturelle forhold og rammebetingelser i bransjen. Les mer her.

Kontakt: Arve Føyen

Arbeidsliv

Advokatfirmaet Føyen AS har solid og bred arbeidsrettslige erfaring og kompetanse som vi utnytter på tvers av ulike bransjer. Vi bistår arbeidstakere og arbeidsgivere med alle typer arbeidsrettslige problemstillinger og tilgrensende rettsområder. For oss er faglig kompetanse og god forretningsforståelse viktig for å kunne oppnå de beste løsningene for våre kunder. Les mer her.

Kontakt: Preben Haugmoen Mo

Corporate

Advokatfirmaet Føyen AS sitt fagmiljø innenfor fagområdet Corporate bistår kunder på tvers av ulike bransjer og sektorer, men særlig relatert til våre tre spesialistområder Eiendom, IKT Media, og Arbeidsliv. Over lang tid har vi opparbeidet oss solid og bred erfaring innenfor blant annet Selskapsrett, herunder Selskapstransaksjoner, Skatterett, Merverdiavgift, Aksjonæravtaler og selskapsavtaler, Tvangsinnløsningsskjønn, Finansiering, Fisjon, Fusjon og Generasjonsskifte. Les mer her.

Kontakt: Harald Christensen

Eiendom

Advokatfirmaet Føyen AS har ett av landets mest erfarne og største juridiske miljø innenfor spesialistområdet Eiendom. Vi er høyt rangert i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer.

Vår eiendomsvirksomhet omfatter Plan & Bygg, Fast Eiendom, Entreprise og Anskaffelser samt Corporate rådgivning. Våre oppdragsgivere representerer hele spekteret av aktører både hva gjelder størrelse, kompleksitet, roller mv. Dette gir en bredde i utfordringene, til glede for alle vi yter bistand til. Les mer her.

Kontakt: Paal-Christian Hansen

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: +47 21 93 10 00

Fax: + 47 21 93 10 01

Man-fre: kl. 08.00-18.00

Org.nr: 885 719 392

Adresse: Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo

Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo