Smidigavtalen (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Smidigavtalen benyttes ved utvikling av ny programvare med såkalt smidig eller iterativ metodikk.

Avtalen legger opp til at kunden lager en overordnet kravspesifikasjon som leverandøren svarer på, og at partene innenfor rammene av prosjekt- og fremdriftsplanen og den avtalte programvareutviklingsmetoden utarbeider en detaljert leveranseplan i forkant av hver delleveranse.

Smidig metodikk innebærer kort oppsummert at det tas utgangspunkt i et overordnet design, som gjennom utviklingsløpets gang presiseres i etapper/iterasjoner. Smidig metodikk er et fellesnavn på systemutviklingsmetoder som legger vekt på fleksibilitet og hyppige delleveranser, samt tett kommunikasjon mellom de som utvikler systemet og de som skal bruke det.