Vedlikeholdsavtalen (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Vedlikeholdsavtalen skal benyttes ved kjøp av vedlikeholdstjenester. Avtalen regulerer vanlig vedlikehold og feilretting av kundens programvare, og omfatter gjerne også forebyggende vedlikehold, utskifting av deler, programrettelser og installering av nye versjoner, samt opplæring/brukerstøtte og dokumentasjon.

Avtalen omfatter ikke drift. Dersom kunden ønsker driftstjenester, kan partene benytte IKT-Norges driftsavtale.

Avtalen inneholder:

 • Tolkning og rangordning
 • Vedlikeholdstjenestens omfang
 • Samarbeidsform
 • Feilretting og rettefrister
 • Rekonstruksjon av data
 • Varighet og opphør
 • Avbestilling
 • Eiendoms- og disposisjonsrett
 • Revisjon og innsyn
 • Endringer av vedlikeholdstjenesten
 • Vederlag og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Taushetsplikt
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Overdragelse
 • Øvrige bestemmelser
 • Tvisteløsning