Rammeavtale (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Avtalen inneholder avtalebetingelser beregnet på rammeavtalenivå. Formålet er å forenkle formaliteter og prosedyrer ved inngåelse av rammeavtaler og de etterfølgende avrop. Rammeavtaler kan synes enkle, men vår erfaring er at det bør være en juridisk avtale som legges til grunn, fordi det ofte oppstår tvister om tolkning.

Rammeavtalen gir kunden rett til å bestille leveranser beskrevet i Bilag 1, til priser avtalt i Bilag 3. Eventuelle krav til leveransene fremgår av Bilag 1, herunder regulatoriske krav, sikkerhetskrav og kompetansekrav. Dersom samarbeid med tredjeparter er nødvendig for å levere leveransen, skal dette fremgå av Bilag 1. Leverandørens ansvar og oppgaver knyttet til samarbeid med tredjeparter, skal inntas i Bilag 1.Rammeavtalen gir leverandøren rett, men ikke plikt, til å levere leveranser på bakgrunn av kundens bestilling (avrop). Prosedyre og mal for avrop fremgår av Bilag 2 og avtalens varighet fremgår av Bilag 4.