Kjøpsavtalen (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Kjøpsavtalen benyttes ved kjøp av utstyr, disposisjonsrett til programvare og tilhørende tjenester som installasjon og opplæring. Den kan også benyttes dersom kjøpet skal inkludere tilpassing av programvare eller utstyr. Dette forutsetter imidlertid at kunden på forhånd kan spesifisere nøyaktig hva slags tilpassinger som skal gjøres, slik at leverandøren kan levere ferdig tilpasset programvare (eller utstyr).

Dersom kunden ønsker en omfattende tilpasning som medfører behov for en planleggingsfase og omfattende testing av tilpasningen, bør IKT-Norges utviklingsavtale benyttes. Dersom kjøpet kun omfatter standard utstyr og programvare, kan leverandørens eller IKT-Norges standardbetingelser for kjøp benyttes.