Utviklingsavtalen (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Utviklingsavtalen benyttes ved tilpassing av eksisterende programvare og/eller utvikling av ny programvare.

Avtalen legger opp til at kunden lager en kravspesifikasjon, som leverandøren svarer på med en overordnet beskrivelse av leveransen og en prosjekt- og fremdriftsplan. Partene utarbeider deretter en detaljert prosjektplan innenfor rammen av disse dokumentene.

Avtalen inneholder:

 • Tolkning og rangordning
 • Leveransens omfang
 • Samarbeidsform og kundens medvirkning
 • Prosjektets gjennomføring
 • Avbestilling og midlertidig stansing
 • Eiendoms- og disposisjonsrett
 • Revisjon og innsyn
 • Endringer av leveransen
 • Vederlag og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Taushetsplikt
 • Opphør
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Overdragelse
 • Øvrige bestemmelser
 • Tvisteløsning