Konsulentavtalen (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Konsulentavtalen dekker vanlig konsulentbistand til spesielle oppgaver, f.eks. utredning av kravspesifikasjon, eller tilpasning av standardprogramvare – også i samarbeid med kundens egne medarbeidere.

Avtalen inneholder:

 • Tolkning og rangordning
 • Bistandens omfang
 • Bistandens gjennomføring
 • Risiko
 • Avbestilling og opphør
 • Eiendoms- og disposisjonsrett
 • Revisjon og innsyn
 • Endringer
 • Vederlag og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Taushetsplikt
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Overdragelse
 • Øvrige bestemmelser
 • Tvisteløsning