Databehandleravtale (årslisens)

kr 1900kr 3800

Avtalen koster 1.900,- for medlemmer av IKT-Norge og 3.800,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte personer ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Avtalen regulerer databehandlerens bruk av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig (skole eller annen institusjon), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

Formålet med denne avtalen er å fastsette vilkår for den behandling av personopplysninger som databehandleren utfører på vegne av behandlingsansvarlig, og slik oppfylle personopplysningslovens krav til databehandleravtale.

Behandlingsansvarlig har til enhver tid full råderett over personopplysninger som omfattes av avtalen.