Driftsavtale (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Driftsavtalen benyttes når leverandøren skal drifte hele eller deler av kundens IT-system. Avtalen kan også brukes der driftstjenesten leveres som fjerntjeneste, og det ikke er avgjørende hvor systemet som skal driftes er plassert.

Driftstjenester kan for eksempel omfatte drift av maskinvare, operativsystem og driftsrelatert programvare. I tillegg sørger leverandøren gjerne for nødvendige sikkerhetsoppdateringer, feilsøking, håndtering av uønskede hendelser og brukerstøtte. Avtalen omfatter ikke vedlikehold av programvare. Dersom kunden ønsker vedlikeholdstjenester, kan IKT-Norges vedlikeholdsavtale benyttes.

Avtalen inneholder:

 • Tolkning og rangordning
 • Driftstjenestens omfang
 • Samarbeidsform
 • Oppstart og godkjenningsperiode
 • Ytelsesnivå og håndtering av uønskede hendelser
 • Rekonstruksjon av data
 • Varighet og opphør
 • Avbestilling
 • Eiendoms- og disposisjonsrett
 • Revisjon og innsyn
 • Vederlag og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Taushetsplikt
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Overdragelse
 • Øvrige bestemmelser
 • Tvisteløsning