Riksrevisjonens kritikk er dessverre bare toppen av isfjellet

Kommentarer og analyser | 5. oktober 2022

Cybersikkerhet

Riksrevisjonen kritikk av forsvarets cybersikkerhet er svært alvorlig. Men enda mer alvorlig er at dette bare er toppen av isfjellet når det gjelder cybersikkerhets-tiltak i Norge, skriver IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby 

 

Manglende kompetanse, situasjonsforståelse, sikkerhetskultur og vilje til cybersikkerhet ser ut til å gjelde store deler av det norske samfunnet.

 IKT-Norge har det siste året kommet med kraftige advarsler. Vi har pekt på en rekke tilfeller som hver for seg er svært alvorlige, men som sammen utgjør en uholdbar situasjon for Norge. 

I mars i 2021 kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av NVE for manglende cybersikkerhet i den norske strømforsyning. Tidligere har Riksrevisjonen påpekt tilsvarende mangler hos bl.a. Utenriksdepartementet og helseforetakene.

Stortinget ble hacket av både Kina og Russland. Samtidig inviterte Valgdirektoratet et russisk selskap til å gjennomgå kildekoden i det norske valgsystemet. Kystverket utsteder farstedsbevis så russiske skip kan seile opp og ned norskekysten alene uten los, og de siste dagene har vist hvordan olje og gassbransjen i Norge har klart å unngå krav om sikring og cybersikkerhet iht sikkerhetsloven. Datasikkerheten og kompetansen i norske kommuner er kritisk lav og NSB varsler at cyberangrep har blitt hverdagskost.

Dessverre er dette kun toppen av isfjellet og viser konturene av et enda større problem. Nå trengs et taktskifte. IKT-Norges medlemmer kan bidra med løsninger, kompetanse og ressurser som kan sikre norske selskaper, kommuner og statlige organisasjoner. IKT-Norge har også tatt initiativ til en “cybersikkerhetspakt” etter dansk modell for å klargjøre det politiske ansvaret og koordinere innsatsen knyttet til cybertrusler og -angrep mot norsk næringsliv. Men helt grunnleggende trengs det større forståelse, vilje og ressurser. Vi trenger en kraftig satsing på kompetanse, teknologi og bevilgninger for å styrke digital infrastruktur og cybersikkerhet. Og det starter med neste års statsbudsjett som legges fram torsdag. 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap