Nye Norge – 5 råd til ny regjering

Kommentarer og analyser | 4. oktober 2021

Cybersikkerhet, digital grunnmur, Digitalisering, Kompetanse

Du kan ikke levere en Regjeringsplattform i 2021 – hvor ikke teknologi står sentralt, skriver Øyvind Husby, adm. direktør i IKT-Norge.

Samfunnet kommer til å være totalt endret om få år drevet av ny teknologi, og de som nå går på vakt for Norge må ha en tydelig plan for hvordan teknologi kan være en positiv drivkraft for å skape det samfunnet vi ønsker.

Du kan ikke være politiker i dag – uten også å være IKT-politiker, og du kan ikke levere en regjeringsplattform i 2021 – hvor ikke teknologi står sentralt.

IKT-Norge har fem råd til ny regjering.

 

Omstillingskommisjon
Norge står overfor store endringer, og Regjeringen må opprette en omstillingskommisjon motivert av produktivitetskommisjonen og inspirert av Sverige som har vedtatt en kraftsamling for den digitale strukturforvandlingen. Kommisjonen må være bredt sammensatt av industri-, kunnskaps- og forskningsmiljøer, bransjeorganisasjoner og offentlig sektor.

Teknologi- og realfagssatsing
Den største trusselen mot at Norge ikke skal lykkes, er mangel på kompetanse og arbeidskraft. Det anslås et behov for 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning fram mot 2030. Vi trenger en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning, og vi må øke samhandlingen mellom akademia og arbeidsliv. Men dette er ikke nok. Vi må også ha en helhetlig plan med insentiver for bedrifter og enkeltpersoner for en massiv etter- og videreutdanning, og en enda sterkere satsing på forskning og utvikling.

Digital infrastruktur
360.000 nordmenn mangler god nok bredbåndsforbindelse, og Sverige har et bredbåndsmål som er 10x høyere enn Norge. Dette er ikke godt nok. Det må sikres at alle i hele Norge kan delta i det digitaliserte samfunnet. Datasentre er en sentral del i den kritiske infrastrukturen, og norske datasentre gir bærekraftige løsninger, arbeidsplasser og positive ringvirkninger i lokalsamfunn.

Sikkerhet i den digitale verden
Cyberkriminalitet truer bærebjelkene i det norske demokratiet, offentlige og private institusjoner, økonomien, omdømmet og vår suverenitet. Norge må løfte cybersikkerhet frem i internasjonale fora, og det må rustes kraftig opp innen IKT-sikkerhet i utdanningen. I tillegg bør det etableres en mer forpliktende samarbeidsarena mellom det offentlige og næringslivet for å sikre at potensialet og tilgjengelige kapasiteter utnyttes bedre.

Re-definere Norge som industrinasjon – den datadrevne industrien
Vi står nå overfor en ny, digital revolusjon i industrien, hvor data er grunnlaget for effektivisering og verdiskaping i eksisterende industrier, og etablering av nye. Lykkes Norge kan verdiskapningen passere 300 mrd i 2030, og gå forbi olje og gass i verdiskapning. Vi må koble oss enda tettere til EU-programmene innen forskning og utvikling, satse langt mer penger – enda mer målrettet, og vi må bli bedre til å dele offentlige og private data for å skape ny verdi. Data- og programutvikling vil drive den nye økonomien, ikke bare mer stål og betong. Dette må gjenspeiles i Norges satsing som ny industrinasjon. Norge og Europa har tapt teknologi-lederskapet vi hadde til Asia og USA. Nå er det på tide og ta det tilbake.

Foran oss ligger det større oppgaver enn noen tidligere har stått overfor, og IKT-industrien spiller en nøkkelrolle for å løse disse. Hvis vi lykkes vil det gi oss et bærekraftig samfunn, nye lønnsomme arbeidsplasser, bedre offentlige tjenester og økt livskvalitet. IKT-Norge og våre medlemmer gleder seg til å samarbeide med et nytt politisk mannskap, og er klare til å bidra med alt vi kan for at vi i fellesskap skal løse de store oppgavene foran oss.

Kommentaren sto først på trykk i Finansavisen 4. oktober 2021

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap