Nordisk læremiddelkonferanse

Nyheter | 22. april 2022

Digitalisering, EdTech, Kompetanse, Kunstig intelligens

Forleggerforeningen og IKT-Norge samarbeider om Nordisk læremiddelkonferanse for forlagene og edtechnæringen.

Sted: Hotel Clarion Oslo, Dronning Eufemias gate 15
Dato:
Torsdag 1. og fredag 2. september.

Første dag vil være særlig relevant for edtech-næringen.

Dag 1:
Hvordan kan læringsanalyse og kunstig intelligens bidra til tilpasset læring for elevene? Gjennom å registrere, samle, analysere og rapportere kontekstualiserte elevdata – hvor målet er å forstå og forbedre læringsprosesser – møter vi mange nye utfordringer og muligheter.

Dette kan også potensielt påvirke det digitale økosystemet og ansvarsfordelingen mellom privat og offentlig sektor. Vi vil se på hvordan ulike prosjekter påvirker sameksistensen og konkurransen mellom sektorene.

Dag 2: Digital modenhet – hvordan kan vi sikre utviklingen av læremidler med fokus på læringsutbytte? Vi høster erfaringer fra digitalisering av medieindustrien og får innsikt fra ny forskning om hybride klasserom og hvordan ulike formater påvirker læringsdesign.

Vi avrunder dagen med en panelsamtale om læremidler i fremtidens klasserom: Hvordan unngår vi åpenbare hindre og sikrer vi best mulig læring?


Temaer
for konferansen:

  • Hvordan vil økosystemet for digital læring fylle elevers, læreres og skolenes behov, og samtidig være attraktive og bærekraftige for forlag og edtech-næringen?
  • Hvordan kan læringsanalyse forbedre læringsprosesser og miljøet hvor læring finner sted?
  • Hvilken utdanningspolitikk gir god læring og tilgang til multimodale læringsmateriell? 
  • Hvordan blir læringsmateriell, læringsressurser og digitale læremidler brukt i nordiske klasserom?

Konferansen vil bli ledet av journalist, moderator og forfatter Hilde Sandvik.

Innledere:

Øystein Gilje, professor og faglig leder for FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) Universitetet i Oslo
Yngve Lindvig
, CEO Learnlab og ekspert på læringsanalyse
Lena Lindgren, politisk kommentator, journalist og forfatter
Representanter fra nordiske startups

Tina Stiegler, media og digitaliseringsekspert, tidligere adm. dir. Umoe

For informasjon om program og påmelding, se her

– Dette er en konferanse som Forleggerforeningen har hatt gjennom flere år og vi er glade for at vi nå styrker samarbeidet mellom produsenter av digitale læremidler, sier Line Gaare Paulsen, direktør for utdanning i IKT-Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap