Styrker det europeiske Edtech-samarbeidet

Nyheter | 18. juni 2021

EdTech

Sammen med de største interesseorganisasjonen for edtech i Europa, lanserer IKT-Norge nylig European Edtech Alliance.

Med over 20 interesseorganisasjoner samler European Edtech Alliance mer enn 1500 edtech-selskaper. Den overordnede målsettingen er å koordinere økosystemet for edtech i Europa, slik at man sikrer en helhetlig tilnærming, høy kvalitet, samt tilgjengeliggjøring av utdannelse for flest mulig. 

– Ved å samles på denne måten, setter vi fokus på å øke kompetansen om edtech og å bedre de generelle rammevilkårene for bransjen. Økt samarbeid og utveksling av beste-praksis på tvers av Europas landegrenser vil være svært nyttig for norsk edtech-næring. Samtidig vil Europas edtech-stemme bli enda tydeligere på den internasjonale arena, sier Ingeborg Frøysnes, politiske rådgiver i IKT-Norge. 

Siden pandemien inntraff har edtech-næringen her i Norge sett en vekst, men politisk har man fortsatt et stykke å gå når det gjelder prioritering og bevilgning av tilstrekkelige midler for å sikre et bærekraftig marked.

– Norge har svært gode sjanser for å bli en storeksportør av edtech-løsninger. Det er et enormt marked i stor vekst, men det krever at norske myndigheter legger til rette for at edtech-aktørene på best mulig måte får tatt del i denne verdiskapningen. Vi har sett veldige svingninger i bevilgningene til innkjøp av digitale læremidler den siste tiden, noe som har store konsekvenser for den finansielle forutsigbarheten til leverandørene, og som naturlig nok preger markedet, avslutter Frøysnes. 

Hele programmet for lanseringen av European Edtech Alliance kan man lese her. Det vil også være mulig å se sendingen i etterkant. 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap