Sommerhilsen til IKT-Norges medlemmer

Kommentarer og analyser | 18. juni 2021

Bærekraft, Bredbånd, Cybersikkerhet, EdTech, Kompetanse

IKT-industrien bygger fremtidens Norge

Varmen stiger, vaksinering går etter planen, og samfunnet åpner opp – trinn for trinn. Når vi nå snur oss – ser vi at Norge er et av landene som har klart seg best gjennom pandemien. En sentral drivkraft er IKT-næringen. Norge har verdens beste digitale infrastruktur, vi er nr. 1 i Europa på bruk av skytjenester, vi har en av de mest digitale offentlige sektorer, og en digitalt moden befolkning.

Samtidig har det siste året vist oss hvor vi har svakheter, og at svært mye fremdeles gjenstår. I underkant av 250 000 husstander har ikke mulighet for høyhastighets-internett, mange barn går på skoler uten tilstrekkelige digitale læremidler, offentlig sektor har et stort behov for omstilling og digitalisering, og vi har et alvorlig underskudd på IKT-kompetanse. Disse sakene står høyt på IKT-Norges agenda frem mot valget.

En av styrkene i det norske samfunnet er tillit til systemene. Tillit til de demokratiske styringssystemene i samfunnet, og tillit til de digitale systemene som danner grunnmuren for kommunikasjon og verdiskapning. Samtidig har vi aldri tidligere vært utsatt for mer systematisk, målrettet og omfattende angrep på denne tilliten gjennom statlige og kriminelle cyberangrep. Dette gjør cybersikkerhet til et av de viktigste områdene for IKT-Norge fremover.

IKT-industrien har spilt en nøkkelrolle i samfunnet det siste året. Samtidig er dette lite i forhold til behovet for at vår bransje lykkes i tiden fremover for å løse de virkelig store oppgavene. Våre innovative teknologiløsninger er navet i bærekraftsarbeidet mot det grønne skiftet. Bare i Norge sysselsetter vi over 100 000 mennesker, med data som råvare i kunnskapsøkonomien.

IKT-Norge har omfattende planer for høsten. Vi jobber kontinuerlig for å sikre våre medlemmers muligheter til å maksimere bidrag – sammen med sine kunder. Og vi starter allerede 16. august kl. 0900. Da sparker vi i gang vårt første av i alt 29 arrangementer på Arendalsuka!

Jeg ønsker alle en riktig god sommer – og ser frem til et godt og spennende samarbeid med dere alle til høsten. Sammen gjør vi en forskjell. Sammen former vi fremtiden!

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap