Datasenterbransjen stifter bransjeforeningen Norsk Datasenterindustri

Nyheter | 22. juni 2021

datasenter

Den norske datasenterbransjen styrker felles samarbeid og stifter bransjeforeningen Norsk Datasenterindustri. 

Stifterne av foreningen består av ledende aktører innen den norske datasenterbransjen og kraftselskapene Ringerikskraft og Statkraft. Foreningen legges under IKT-Norge og skal styrke bransjens innsats blant annet for bedre rammevilkår og økt felles internasjonal markedsføring.

Det siste halvannet året har samfunnet gått gjennom en digitalisering som vi aldri kunne sett for oss før pandemien. Datasentrenes betydning som bærebjelker i den digitale grunnmuren har blitt tydeliggjort som garantister for sikker tilgang til digitale tjenester for offentlig og privat sektor.

Norsk Datasenterindustri skal jobbe for å styrke Norges posisjon internasjonalt innenfor denne industrien, godt hjulpet av at vi har Europas høyeste andel av fornybar energi, svært lavt klimaavtrykk og de laveste strømprisene. For å tiltrekke internasjonale storaktører til Norge vil vi blant annet jobbe med følgende:

 • Bedre rammevilkårene for bransjen 
 • Forenkle prosessene rundt etablering og drift av store datasentre 
 • Koordinere internasjonal markedsføring 
 • Bidra til mer kompetanseutvikling og bedre utdanningstilbud innenfor datasentersektoren 
 • Fremme bruken av bærekraftig teknologi og bidra til det grønne skiftet
 • Norge har alle forutsetninger for å bli et attraktivt land å investere i et databasert næringsliv.  Den norske datasenternæringen har et uforløst vekst- og verdiskapingspotensial, sett opp mot et stort og raskt voksende internasjonalt marked. Norsk Datasenterindustri blir en sentral aktør for å sikre gode vekstvilkår og rammebetingelser for bransjen, og jeg er glad for anledningen til å lede dette arbeidet fremover, sier daglig leder Bjørn Rønning.
 • Norsk Datasenterindustri skal være en tydelig stemme i den offentlige debatten, og skal være en aktiv pådriver for nødvendige endringer. For å lykkes trenger vi et tydelig, engasjert og godt sammensatt styre, med nødvendig tyngde, bredde og erfaring. Det har vi fått. Jeg ser frem til å lede dette styrets arbeid fremover, sier styreleder Petter M. Tømmeraas.
 • Norsk Datasenterindustri er en samlende, proaktiv og viktig aktør for den norske datasenterbransjen, og jeg er takknemlig for å være en del av styret og bidra til arbeidet med å fremme bransjens plass i den norske samfunnsutviklingen, sier Liv Freihow, IKT Norge.
 • Invest in Norway er en del av Innovasjon Norge som jobber med å tiltrekke utenlandsinvesteringer, innenfor blant annet datasenternæringen. Vi er svært positive til opprettelsen av Norsk Datasenterindustri, med de mest modne aktørene i Norge i spissen. Vi gleder oss til å samarbeide om blant annet internasjonal markedsføring av Norge som datasenternasjon, sier Benedicte Fasmer Waaler, spesialrådgiver, Invest in Norway.

Styret i Norsk Datasenterindustri består av: 

 • Styreleder: Petter M. Tømmeraas (Basefarm)
 • Styremedlemmer:
 • Gisle Eckhoff (Bulk, fra og med 1. september)
 • Halvor Bjerke (DigiPlex)
 • Tor Kristian Gyland (Green Mountain)
 • Jørn Skaane (Lefdal Mine Datacenter)
 • Liv Freihow (IKT-Norge)
 • Kathrine Langjord (Statkraft).

Om det norske datasentermarkedet: 

Datasenterkapasiteten i Norge har økt med 17 prosent per år siden 2010. I  2020 var det installert omlag 145 MW kapasitet, og kapasiteten forventes å vokse kraftig i årene som kommer.

I perioden 2019- 2020 ble det investert minst 2,7 milliarder NOK i nye datasentre i Norge. Investeringene er drevet av både norsk og internasjonal etterspørsel.

(Kilde: «Datasentre i Norge. Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle etableringer», Implement Economics, 2020)

 

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Bjørn Rønning, tlf 92242657, mail: br@ikt-norge.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap