Statsbudsjett 2023: Regjeringens «satsing» på datasenter har fått en knekk med økte avgifter

Nyheter | 6. oktober 2022

datasenter, Grønt skifte, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

IKT-Norge er svært overrasket over at regjeringen foreslår å fjerne redusert el-avgift for norske datasenter, og ikke lenger likestille datasentre med annen kraftkrevende industri i Norge. Dette viser manglende kompetanse og forståelse for hvor viktig datasentre er for Norges kritiske telecom-infrastruktur, og hindrer Norges muligheter til å etablere en ny industri i Norge.

Forslag om å heve el-avgiften, bidrar ikke til en økt satsing på datasenter, tvert imot, sier Fredrik Syversen, direktør for forretningsutvikling i IKT-Norge

Regjeringen har ved flere anledninger sagt de skal videreføre og sågar forsterke satsingen på norske datasentre. – Heving av el-avgiften bidrar ikke til dette, tvert imot, sier Fredrik Syversen, direktør for forretningsutvikling i IKT-Norge.  – Regjeringen begrunner økningen med tre argumenter: Ønske om å ramme såkalt kryptoutvinning, høyre strømpris medfører mindre prissensitivitet i markedet, og at det utredes en lignende økning i Sverige.  –Ingen av disse argumentene holder mål, og i Sveriges tilfelle må vi avvente å se hva de kommer frem til etter at en ny regjering har kommet på plass, sier Syversen.

Kunnskapsmangel

Syversen er oppgitt over kunnskapsløshet rundt datasentre. – De som mener at datasentre kaster bort kraft, forstår ikke hva de faktisk gjør. – All data som produseres, om det er i helsevesenet eller oljebransjen, ender på et datasenter.  Datene trenger et hjem, og det heter datasenter. Det industrien bruker mest penger på utover driften, er teknologi. Industriutvikling og teknologi er to sider av samme sak, sier Syversen.

Datene trenger et hjem, og det heter datasenter

– Datasenternæringen har investert milliarder i utvikling av datasentre i distrikts-Norge, og har videre planer for flere investeringer, men et viktig element er forutsigbare rammebetingelser som gjør at vi kan konkurrere internasjonalt, med denne endringen stiller vi svakere enn før, det bør regjeringen merke seg, og vi forventer kompenserende tiltak, sier Syversen. 

Han peker også på at det i EU er bevegelse mot å isolere kryptoutvinning knyttet til datalagring, noe som gjør det mulig å differensiere f.eks. avgifter knyttet til denne typen aktivitet. – Nå gjør regjeringen det motsatte, ved å slå all datasentervirksomhet over samme kam, sier han. 

– Datasentre har i dag samme el-avgift som annen industri. Det å forskjellsbehandle, slik regjeringen nå velger å gjøre, er å gå baklengs inn i det grønne skiftet.

 

Les også IKT-Norges hovedrespons på statsbudsjettforslaget: – Dårlig nytt for omstillingen av Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap