Uttalelse: Leveranseproblemer knyttet til tilgang på mikroprosessorer

Nyheter | 30. juni 2021

Les uttalelsen her:

Uttalelse fra IKT-Norge

I samtale med våre medlemmer, våre internasjonale søsterorganisasjoner og våre globale organisasjoner, må vi slå fast at mange av våre medlemmer som leverer “hardware” opplever leveranseproblemer knyttet til den globale tilgangen på mikroprosessorer. 

Grunnen til den sviktende tilgangen er både knyttet til pandemien direkte men også logistikkproblemer i forbindelse med situasjonen i Suez-kanalen, og andre distribusjonskanaler som har utfordringer som pandemien har skapt. 

Vi vet at det vil være knyttet utfordringer til dette for våre medlemmers kunder, men ber om forståelse og tålmodighet. Dette er en situasjon som er utenfor deres kontroll. Den informasjonen vi sitter på tilsier at situasjonen vil være sårbar minst 6 måneder frem i tid. Våre medlemmer jobber aktivt for å avhjelpe situasjonen som best de kan. 

IKT-Norge
Oslo 30/6-21

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap