En ny måte å lære på

Nyheter | 20. desember 2021

EdTech, Kompetanse

I løpet av noen hektiske vårdager i mars 2020 fikk hundretusenvis av elever en helt ny og digital skolehverdag. Det ga en eksplosiv vekst i antall brukere for selskaper som jobber med digitale læremidler. Mye av dette ble gjort på dugnad fra selskaper, skoleledelse og lærere. Nå skal vi over i en ny epoke.

Siden august 2020 har elevene vært tilbake og nå trer fagfornyelsen, som de nye læreplanene kalles, i kraft.

– Konsekvensene av Covid-19, samt innføringen av fagfornyelsen krever investeringer i nye digitale læremidler i alle fag og på alle nivå, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

I fagfornyelsen LK20 er et av målene at elevene skal utvikle kompetanse som fremtidens arbeids- og samfunnsliv kommer til å ha et behov for. Den digitale kompetansen er en naturlig del.

– For å bevare fellesskolen må forskjellene mellom og innad i kommuner og klasserom minimeres, slik at alle elever opplever at skolen er relevant og sørger for at elevene står godt rustet til å gå ut i arbeidsmarkedet, sier Gaare Paulsen.

 

Mer praktisk læring

I Hurdalsplattformen står det at Støre-regjeringen vil ha mer praktisk læring inn i skolen, i alle fag og kompetansemål. Elever lærer på ulike måter og skolen må “legge til rette for mer praktisk og elevaktiv læring” har kunnskapsminister Tonje Brenna uttalt.

– Programmering og bruk av digitale verktøy er del av en kreativ elevhverdag, med mulighet for dybdelæring. Derfor er det svært viktig at den nye regjeringen både går inn for en langsiktig finansiell satsning for kjøp av digitale læremidler i skolen, samt en ny strategi for digitalisering i grunnskolen, sier Gaare Paulsen.

 

Setter preg på egen læring

Edtech bidrar med en ny måte å lære på. Med digitale løsninger kan læreren fremstille temaer på en interaktiv og visuelt lettforståelig måte, og med teknologi kan elevene vise det de kan på mange ulike måter. Ved å benytte seg av produksjonsverktøy kan elevene sette sitt preg på egen læring ved å utforske og skape.

– Teknologien kan være et fantastisk bidrag til praktisk læring. Muligheten til å løse problemer, skape og innovere, er noe vi har et sterkt behov for. Multimodalitet (bruk av lyd, bilde, video og så videre) gir dessuten mange måter å uttrykke seg på, og gir flere innganger til læring. Slik kan alle elever bidra på sine egne premisser.

– Likevel er den viktigste faktoren for læring, læreren selv. Effekten av edtech kommer av lærerens tilgang til ressurser, kompetanse og at vedkommende har forutsetning for å bruke løsninger på en god måte.

 

Åpner verden

Et annet viktig bidrag teknologien kan ha, er å bidra til økt relevans i skolehverdagen. Verden kan lett trekkes inn i klasserommet og omvendt. Det har mye å si for motivasjonen til barn og unge i dag, fordi vi vet at motivasjon er en viktig faktor for å fullføre og bestå.

– Digitale læremidler åpner opp for en ny verden med bruk av teknologi i skole og i undervisningen, det er helt fantastisk, avslutter Gaare Paulsen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap