Stort engasjement under innspillsmøte om regjeringens digitaliseringsstrategi

Nyheter | 18. september 2023

Bærekraft, Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens

IKT-Norge samlet en rekke medlemmer til innspillsmøte om regjeringens kommende digitaliseringsstrategi. Temaer som AI, deling av data, kompetansemangel, bærekraft og digital sikkerhet stod på agendaen.

Statssekretær i KDD Gunn Karin Gjul (Ap). Foto: Thomas Brun, NTB

Fredag ettermiddag samlet IKT-Norge en rekke medlemsbedrifter og representanter fra KDD, NFD og Digdir til det første innspillsmøtet om regjeringens arbeid med ny nasjonal digitaliseringsstrategi hos Computas i Oslo. Blant utfordringene som ble adressert var verdiskaping med data og tiltak for næringsrettet digitalisering, kompetansemangel, bærekraft og twin-transition, digital sikkerhet og tech-gigantenes rolle.

Rigget for analoge løsninger

Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet innledet om regjeringens arbeid med strategien. –Offentlig sektor er rigget for en analog verden, men nå skal vi over i en digital verden. Vi er helt avhengig av samarbeid med det private næringsliv for å lykkes i omstillingen, sa Gjul

Vi er helt avhengig av samarbeid med det private næringsliv 

Stabile rammebetingelser

Administrerende direktør i IKT-Norge Øivind Husby tok i sin innledning blant annet til orde for stabile rammebetingelser og internasjonalt arbeid. – Vi trenger en langsiktig og forutsigbar politikk slik at næringslivet, akademia og det offentlige kan planlegge, investere og implementere gode, digitale løsninger. Hvis vi skal lage særregler i Norge, må vi tenke nøye gjennom gevinsten og kostnadene, sa han. Husby pekte på fem overordnede utfordringer i, og forventninger til, digitaliseringsstrategien. 

  1. Hvordan maksimere mulighetene og løse utfordringene i samfunnet.
  2. Balansert risikovurdering/regulering – mellom gevinster og kostnader.
  3. Tydelig målbilde. Hvilke gevinster vil vi oppnå. 
  4. Tydelig beskrivelse av utfordringer og løsninger på dem
  5. Fremme tillit og samarbeide på tvers 

Husby sa også at IKT-Norge og våre medlemmer står klare til å bidra med kompetanse og erfaring i dette viktige arbeidet. –Våre medlemer er de ledende aktørene innen digitalisering og teknologiutvikling, og vi stiller vår ekspertise til disposisjon for at myndighetene skal få et best mulig beslutningsgrunnlag når viktige og krevende beslutninger skal tas, påpekte Husby.

IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby under innspillsmøte til arbeidet med regjeringens digitaliseringsstrategi. Foto: Thomas Brun, NTB

Satse mer på ung og ny kompetanse

I innspillsrunden tok flere av deltakerne til orde for mer datadeling mellom offentlig og privat sektor og om behov for klarere regelverk og mer juridisk veiledning fra ulike tilsynsmyndigheter. Flere av selskapene tok opp kompetansemangelen i IT-bransjen, Offentlig sektor ble bl.a. oppfordret til å tørre å satse mer på ung og ny kompetanse. Under delen om digital sikkerhet og beredskap ble det bl.a. foreslått et løft for sikkerhetsmyndighetene og tydeliggjøring av lovverk og sikkerhetskrav for små og mellomstore bedrifter. 

Det går for sakte i offentlig sektor

Flere av representantene snakket om tempoet i den teknologiske utviklingen. Både utfordringen med at privatpersoner og privat næringsliv tar i bruk ny teknologi før offentlig sektor gjør det og at tempoet i utvikling av nye og oppdatering av eksisterende regelverk går for sakte. En ny digitaliseringsstrategi må sørge for at dette går raskt nok.

En ny digitaliseringsstrategi må sørge for raskere oppdatering av lover og regler. 

Følgende av IKT-Norges medlemsbedrifter var representert under innspillsmøtet:

Bank ID/Bank Axept, Accenture, Tietoevry (disse tre under hovedoverskriften “verdiskaping med data og tiltak for næringsrettet digitalisering, inkl. AI/KI”), Sopra Steria, Netcompany, Microsoft, Schneider Electric (under hovedoverskriften twin-transition, digitalisering, bærekraft og kompetansemangel), Atea, DNB, Cisco, Netsecurity (under hovedoverskriften (digital trygghet og beredskap), Meta og TikTok (under hovedoverskriften tech-gigantenes rolle). I tillegg var Computas vertskap for arrangementet og de la også sine forventninger til digitaliseringsstrategien. 

KDD skal arrangere flere ulike temabaserte innspillsmøter bl.a. om den digitale infrastrukturen, hvor IKT-Norges medlemmer innen bl.a. telekom og datasenter vil bli invitert. 

Alle medlemmer har mulighet til å sende skriftlig innspill til regjeringens arbeid med digitaliseringsstrategien. Frist for innspill er 30. november 2023. 

Les mer om IKT-Norges innspillsmøte hos digi.no 

Les mer om IKT-Norges innspillsmøte hos Computerworld (bak betalingsmur)

Les mer om regjeringens arbeid med digitaliseringsstrategien.  

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap