IT i praksis: Koronakrisen – digital transformasjon over natta?

Nyheter | 28. mai 2020

Covid, Digitalisering, innovasjon, undersøkelse

Sammen med Rambøll og Visma presenterte vi i dag 28. mai de første funnene fra IT i praksis 2020.

 

Paul Chaffey, statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), styreleder i KS Bjørn Arild Gram og Hilde Tonne, konserndirektør for innovasjon og digitalisering i Rambøll (og styreleder for Forskningsrådet) var med oss på stream i dag for å snakke om hvordan krisen endret vår forståelse av digitalisering, og hvordan videre digitaliseringsarbeid i stat og kommune kan bygge på disse erfaringene.

Digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune, Torbjørn Pedersen og adm.dir. i Visma, Leif Arne Brandsæter bidro også med sine refleksjoner rundt hvordan kommune-Norge har klart å omstille seg i en periode med både kommunereform og krisen vi står i nå.

Se opptak av stream her

Rapporten kan leses her: Digital transformasjon over natten – utvalgte resultater fra IT i praksis 2020

Med korona-viruset ble det offentlige Norges digitale tjenester og innovasjonsevne satt på prøve. For første gang på ti år viser IT i praksis at offentlig sektor, og spesielt kommunene har gjort et byks på å digitalisere sine tjenester fra 2019 til 2020. Men offentlige virksomheter bør i større grad trekke veksel på markedets kunnskap og erfaringer fra slike prosesser, går det frem av undersøkelsen.

Etter et tiår med marginal framgang når det gjelder hvordan kommunene har digitalisert sine tjenester, er de nå endelig kommet på offensiven ved at de digitaliserer avanserte innbyggertjenester.

– Bare det siste året kan vi notere en oppgang på 23 prosent når det gjelder digitalisering av det vi kaller avanserte innbyggertjenester, hvor brukeren tilbys relevante tjenester basert på hva virksomheten vet fra før. Timingen for en slik oppgang kunne neppe ha vært bedre, og har sannsynligvis bidratt til at tilgangen til offentlige tjenester har vært akseptabel også under nedstengningen av landet i forbindelse med Korona-viruset, sier Morten Skodbo, adm.dir. i Rambøll Management Consulting.

Manglende intern kompetanse

Offentlige virksomhetsledere mener at det ikke er tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å klare å digitalisere kommunenes tjenester og benytte de mulighetene som synliggjøres ved økt digitalisering. Dette til tross for at innbyggerne i stadig større grad kommuniserer digitalt.

– Her kan markedet bistå. Leverandører av digitale tjenester bør tas med på laget når nye tjenester skal utvikles. De har med seg erfaringer fra andre tjenester og kan hjelpe kommunene til å bli mer innovative, sier adm.dir. Leif Arne Brandsæter i Visma Enterprise.

Kommunesektoren involverer i liten grad markedet

Til tross for et klart mål i Regjeringens digitaliseringsstrategi om at offentlig sektor skal digitaliseres gjennom økt samarbeid med privat sektor, viser IT i praksis at det kun er moderat samarbeid mellom kommunene og markedet.

– Den største verdiskapingen og innovasjonen skjer ikke når det offentlige digitaliserer i egen regi. Vi har en IT-næring som spesialiserer seg på gode brukerløsninger. Det er problematisk og et tap for innbyggerne at markedet ikke involveres i utvikling av tjenester, understreker Liv Freihow, direktør for politikk i IKT-Norge.

Bekymring rundt digitalisering av interne ressurser

IT i praksis-rapporten viser at et flertall av statlige virksomheter mener at de har digitalisert alle eller deler av sine interne prosesser. I kommunene derimot er det færre som har gjort det samme, og er i større grad avhengig av manuell innsats. Hele seks av ti kommuner oppgir at de fremdeles i stor grad er avhengig av manuelle operasjoner for å håndtere sentrale virksomhetsprosesser.

– Her ser vi et etterslep blant kommunene, det gir oss en klar pekepinn på at Regjeringen må gi kommunene nok insenstiver og virkemideler til at vi får fortgang i helt nødvendig effektivisering og ressursbesparing i kommune-Norge, sier Liv Freihow fra IKT-Norge.

Om IT i praksis

«IT i praksis – Norges digitale status» kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største offentlige virksomhetene i Norge. Rapporten er et samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Digitaliseringsdirektoratet, Den Norske dataforening og NTNU. Dette er det trettende året på rad at undersøkelsen gjennomføres.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap