– Norges IT-satsing truer evnen vår til å løse samfunnsproblemer 

Nyheter | 7. august 2023

Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse, Skatter og avgifter

Politiske beslutningstaker har for liten forståelse av hvordan digitalisering og IT-sektoren kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi står overfor som fellesskap. I stedet for å stimulere utviklingen, ser vi dessverre stadig eksempler på en politikk som bremser den, mener IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby etterlyser en politikk som stimulerer digitalisering og nye løsninger. Foto: JCP

I et sommerintervju med digi.no peker Husby på at den største utfordringen er at samfunnet har for liten forståelse for hvordan IT-sektoren er avgjørende for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. 

– I stedet for å stimulere til investeringer, innovasjon og forutsigbare betingelser, skjer det motsatte! Det innføres ekstra AGA på kompetanse, nye regler for innleie av arbeidskraft og kraftig skjerping av skattene, sier Husby. 

Trenger mer, får mindre

Husby peker også på at Norge mangler teknologikompetanse innen en rekke områder som truer vår evne til å løse utfordringer innen blant annet helse, energi og bærekraft. Samtidig truer kompetansemangelen Norges evne til å sikre kritiske funksjoner mot cyberangrep og påvirkning. 

– Vi trenger derfor flere IKT-studieplasser, men får færre. Vi trenger mer kompetanse fra utlandet, men fjerner utenlandsfradraget. Vi trenger flere som kan eie aksjer i eget selskap, men fjerner fordelene. Vi trenger flere som videre- og etterutdanner seg – men fordelsbeskatter arbeidstakere som får dette finansiert av arbeidsgiver, påpeker Husby

– Vi opplever at stadig flere politikere ser viktigheten av vår bransje

Husby mener likevel at situasjonen er helt mørkt. – Vi opplever at stadig flere politikere ser viktigheten av vår bransje, og IKT Norge kommer til å være aktive fremover for å få IT og teknologi øverst på agendaen. 

Skjer svært mye

– Mye viktig skjer nå samtidig. Det er flere gjennombrudd innen AI, og nye forretningsmodeller akselererer både utvikling og utbredelse. Sammen med utvikling innen kvante-, gen-, nano- 5G- og XR-teknologi får vi helt nye muligheter. Samtidig har vi en dramatisk geopolitisk utvikling, hvor teknologi spiller en avgjørende rolle for hva utfallet blir, mener Husby

– AI vil føre til gjennombrudd på nye områder og skape helt nye forretningsmodeller. 

Husby tror imidlertid at AI vil bli den viktigste teknologiske endringen det neste året. –AI vil føre til kraftig effektivisering og kvalitetsforbedring på eksisterende prosesser, men vil også føre til gjennombrudd på andre områder og skape helt nye forretningsmodeller. Alle historiske teknologi- og industrirevolusjoner har hjulpet eller utfordret oss på det fysiske. AI kan komme til å utfordre oss på det kognitive, hevder Husby

Vil være en veiviser

–  IKT Norges jobb er blant annet å delta i den offentlige debatten, og å veilede og gi innspill til politikere så de kan ta de beste beslutningene i et stadig mer krevende landskap. Vi har et svært godt team i dag, men må selvfølgelige hele tiden videreutvikle vår egen kompetanse innen både teknologi, forretningsmodeller og politikk for å være de beste til å gjøre dette, avslutter Husby

Les hele sommerintervjuet hos digi.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap