Bruk privat sektor!

Kommentarer og analyser | 20. april 2020

deling av data, Digitalisering, e-helse, Grønt skifte

Digitaliseringsdugnad krever tillit, investeringer og samarbeid.

De siste ukenes krise har vist hvor viktig digitaliseringen av Norge er. De offentlige systemene virker, folk jobber på hjemmekontorer, bankene leverer og bedrifter kommuniserer med ansatte, kunder og partnere på tross av innskrenkninger og restriksjoner.

Tillit mellom leverandør og kunde er viktigere enn noen gang

Norge trenger en digital offentlig sektor og de digitale næringer trenger offentlige kunder. Vi er i en tid med mye usikkerhet og en viss fare for at ikke alle prosesser er optimale. Men det vi erfarer er at der det er vilje er det en vei. Tillit blir ofte dratt frem som Norges beste kapitalreserve –  den trenger vi å trekke på nå.

Dessverre har vi sett eksempler på store offentlige aktører som sender brev med varsel om at de ønsker reduserte timepriser som en følge av at mange ansatte fra leverandører sitter på hjemmekontor. Erfaringen er at vi klarer å holde produktiviteten oppe. Vi skal selvsagt levere og det kommer vi til å klare, men som leverandører trenger vi å bli vist tillit.

Dette er ikke tiden for å ta foten av gassen, tvert imot, det er nå vi skal gi gass og ruste Norge for tiden etter krisen. Vi har kompetansen, ressursene og ikke minst en næring med ansatte som trengs for å gjennomføre et historisk digitalseringsløft for Norge.

2500 nyutdannede trenger jobb

Til våren avslutter nesten 2500 studenter sine IKT-studier. De fleste har fått jobb allerede. Men med den tørken vi nå ser i privat sektor vil det for mange ikke være økonomisk bærekraftig å ta imot alle disse. Om første halvår virker usikker ser andre halvår potensielt enda vanskeligere ut. Vi i næringen skal selvsagt gjøre vårt, men med synkende ordreinngang blir det vanskelig å tilby alle de nyutdannede den jobben vi trodde vi hadde for åtte uker siden. Vi innrømmer det gjerne –  vi trenger hjelp. Nyutdannede betaler seg som regel ikke før etter ett år. For bransjen har dette vært en investering vi gladelig har gjort, men i den tiden vi er inne i nå så må man prioritere inntekter før utgifter. Vi trenger en kontrakt mellom de nyutdannede, næringen og myndighetene for å sikre at vi ikke mister et kull til arbeidsledighet. Vi vil derfor utfordre både det offentlige som kunder og myndighetene på å finne løsninger som innebærer delt ansvar og delt finansiering for denne gruppen.

Offentlig sektor må bruke privat sektor i størst mulig grad gjennom krisen

Privat sektor og deres ansatte er spesielt utsatt. Mange av våre bedrifter har mange kunder som har store problemer som følge av krisen. Vår næring er leverandører til butikker, til norsk reiseliv og ikke minst til hele den store olje-og gassektoren vi har i Norge. De vanskelige tidene ser ut til å kunne vare i lang tid fremover, og vil uten tvil ha en negativ effekt på den økonomiske bærekraften også i vår sektor.

Det er mange store prosjekter som allerede er i gang, eller som er på trappene. Det er ekstremt viktig at disse fortsetter og at man viser vilje til samarbeid.

Igangsatte prosjekter må prioriteres, blant disse er:

 1. En innbygger – en journal. Første skritt er etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge.
 2. Digi Helse. En løsning for digital melding og kalendertjenester for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.
 3. MAST. Forsvarets skytjenester på anbud.
 4. lT ressurssenter for deling av data. Kompetansesenter for deling av data.
 5. Digitalisering i Mattilsynet, kunstig intelligens og maskinlæring
 6. Modernisering av nasjonale felleskomponenter
 7. DELE – digitalisering i legemiddelverket
 8. Videre arbeid innen kommunesammenslåinger og fylkessammenslåinger
 9. Videre arbeid innenfor FIN og Fiks plattformen (Kommunal og fylkeskommunal plattform)
 10. Cloud/Multi Cloud/Hybrid Cloud. Alle prosjekter igangsatt av ulike offentlige aktører i hht Regjeringens Cloud strategi.
 11. Investeringer i digitale løsninger for flytende havvindprosjekter som en del av omstillingen av olje- gassektoren til det grønne skiftet.

IKT-Norge og leverandørene har hatt flere konstruktive samtaler med både statsråder, stortingspolitikere fra både opposisjon og posisjon, og ikke minst kommunale ledere. Vi møter forståelse og får gode tilbakemeldinger på våre innspill og behov. Nå er det viktig at også beslutningstakerene ute i direktorater og offentlige etater er like entusiastiske til å holde de digitale prosjektene i gang som politikerne våre.

Signert:

 • Atea, Michael Jacobs
 • Bekk, Olav Folkestad
 • Bouvet, Sverre Hurum
 • Capgemini, Jens Middborg
 • Crayon, Geir Øivind Gulliksen
 • IBM, Hans-Henrik Merckoll
 • IKT-Norge, Fredrik Syversen
 • Itera, Arne Mjøs
 • Oracle, Tore Bjelland
 • Sopra Steria, Kjell Rusti
 • TietoEvry, Christian Pedersen
 • Visma Consulting, Vidar Evensen
 • Webstep, Arne Norheim

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Finansavisen 20 april 2020.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap