Arendalsuka: Computas med ferske tall om AI-bruk i Norge

Nyheter | 9. august 2023

Bærekraft, Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens

14.-18. august er det igjen duket for Arendalsuka. IKT-Norges medlem Computas stiller med to arrangementer, hvor eksperter diskuterer funn fra en helt fersk undersøkelse om digitalisering i norsk næringsliv. 

 

For fjerde året på rad har Norstat på vegne av IT-selskapet Computas spurt norske bedrifts- og organisasjonsledere i offentlig og privat sektor om digitaliseringstiltakene som har vært gjennomført det siste året, samt hva de planlegger for det kommende. 

Den digitale investeringstakten blant offentlige og private virksomheter holder seg stabil, og halvparten av virksomhetene vil øke investeringene sine det kommende året, viser undersøkelsen. Knapphet på kompetanse og myndighetenes begrensning av konsulentbruk forsinker imidlertid digitaliseringsplanene, spesielt i offentlig sektor.

Knapphet på kompetanse og myndighetenes begrensning av konsulentbruk forsinker digitaliseringsplanene

Halvparten av norske virksomheter ønsker å ta i bruk AI

Bevisstheten rundt kunstig intelligens har økt de siste årene, og 50 prosent sier at det er viktig for virksomheten å ta i bruk og utnytte kunstig intelligens. I 2021 var tallet 32 prosent. Antallet som enten har tatt det i bruk, eller kommer til å gjøre det de neste tolv månedene, øker også betraktelig. Men det er behov for å ta grep, for blant de som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens opplever hele 25 prosent at det er for mange hindringer for å få det til i praksis. Mangel på kompetanse, etiske problemstillinger og mangel på tilrettelegging og retningslinjer oppgis som de største hindringene for å ta i bruk kunstig intelligens.

Mangel på kompetanse, etiske problemstillinger og mangel på tilrettelegging og retningslinjer er de største hindringene for å ta i bruk kunstig intelligens.

Under arrangementet onsdag 16. august kl. 12:00 presenterer Computas funnene i undersøkelsen nærmere og har fått med seg et spennende panel bestående av Christopher Frenning, CTO i Microsoft, Heidrun Reisæter, Teknologidirektør i NAV, Liv Dingsør, Administrerende direktør i Digital Norway og Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas, til en samtale om nettopp bruk av AI blant norske virksomheter. Samtalen ledes av Fredrik Syversen, Direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge. 

Arrangementet kan følges live i Arendal eller på digital stream og i opptak.

Digitalisering avgjørende for det grønne skiftet

Digitaliseringen utpekes som en avgjørende faktor for å lykkes med det grønne skiftet, men hvem skal gjøre jobben? Halvparten av virksomhetene vil ta i bruk nye løsninger og tjenester de kommende månedene, likevel oppgir 4 av 10 at utfordringer med rekruttering både forsinker prosjekter og begrenser ønsket digitaliseringstakt. Regjeringens plan om å redusere bruken av eksterne konsulenter i statlige virksomheter har ført til forvirring i deler av offentlig sektor. 51 prosent sier de er avhengige av innleid IT-kompetanse for å lykkes med digitaliseringsplanene sine, 24 prosent mener myndighetens begrensninger har ført til forsinkelser, mens 18 prosent forteller at de er usikre på hvordan de skal tolke reglene om bruk av IT-konsulenter. Hvilket ansvar hviler på politikerne, og hvilket ansvar må næringen selv ta?

Regjeringens plan om å redusere bruken av eksterne konsulenter i statlige virksomheter har ført til forvirring

Under arrangementet tirsdag 15. august kl. 13, diskuterer Håkon Endressen Normann, Forsker fra NIFU, Trond Eilertsen, Adm.dir Computas og styreleder i KID/NTNU, Hedda Heyerdal, Adm.dir og gründer i Bikeloop og Torkil Vederhus, Partisekretær i Miljøpartiet De Grønne, funnene fra undersøkelsen i en debatt ledet av Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge. 

Arrangementet kan følges live i Arendal eller på digital stream og i opptak under.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap