IKT-Norge lanserer kampanjen «En veiviser å stole på.»

Nyheter | 14. august 2023

IKT-Norge lanserer i dag kampanjen «En veiviser å stole på». Kampanjen er en strategisk fortelling om IKT-Norge og våre medlemmers rolle i en hverdag der både bedriftsledere og politikere må ta beslutninger basert på en teknologisk utvikling som går i rekordfart og hvor den geopolitiske situasjonen har gjort disse valgene enda mer komplekse og uoversiktlige. Riktige og gode valg krever enda mer innsikt og bredere dialog. Derfor er det behov for en uavhengig veiviser som IKT-Norge.

 

–IKT-Norges oppgave er å bidra til dialog og innsikt slik at politikere, næringsliv og offentlig forvaltning kan ta best mulig valg på riktigst mulig tidspunkt. Vi ønsker å maksimere teknologiens potensial for å løse samfunnets store utfordringer, og samtidig finne de beste løsningene på utfordringene ved bruk av ny og sikker teknologi, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge.

Vi ønsker å maksimere teknologiens potensial for å løse samfunnets store utfordringer

–IKT-Norge representerer virksomhetene som står i frontlinjen av teknologiutviklingen, og vår jobb er å opplyse og skape innsikt basert på den felles kunnskapen vi har. Men de beste løsningene skapes ikke alene. Vi ønsker derfor et enda tettere samarbeide med både politikere, myndigheter, andre interesseorganisasjoner og akademia for å finne felles løsninger på stadig mer komplekse problemstillinger, sier Husby

 

40 ulike filmer

Kampanjen vil bli profilert gjennom sosiale kanaler, inkludert 40 ulike filmer laget spesielt for IKT-Norges medlemmer (se eksempel med IBM & IKT-Norge under).

Under Arendalsuka vil IKT-Norge sammen med medlemmer og samarbeidspartnere gjennomføre 34 arrangementer, med foredrag, samtaler og debatter om teknologi og samfunn.

Som det første initiativ i “veiviser-kampanjen” vil IKT-Norge også lansere en veiviser og et veikart for bruk, utvikling og regulering av AI i Norge, i tillegg til forslag om konkrete tiltak i statsbudsjettet for 2024 for å underbygge dette. 

IKT-Norge vil lansere en veiviser og et veikart for bruk, utvikling og regulering av AI i Norge

–IKT-Norge skal være en tydelig stemme i fortellingen om det digitale Norge, og fremheve de enorme mulighetene som teknologi kan skape. Samtidig vil vi varsle om utfordringen vi ser og bidra til å løse disse i samarbeid med andre, avslutter Husby.

— 

“Veiviser-kampanjen” er utviklet i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Sannum & Bergestuen.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap