Enklere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge

Nyheter | 28. februar 2022

Arbeidskraft, Kompetanse

IKT-Norge inviterer sammen med Venstres stortingsgruppe til innspillshøring 1. mars.

Venstre har nettopp fremmet et representantforslag på stortinget om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge.

I den forbindelse inviterer Venstres stortingsgruppe og IKT-Norge med dette inn til en felles innspillshøring knyttet til denne problematikken 1. mars kl 13-15.

Høringen er først og fremst rettet mot hvilke hindre, utfordringer og problemer både gründere, investorer og etablerte selskaper opplever og hvordan vi kan gjør Norge mer attraktiv i den internasjonale konkurransen om arbeidstakere med kompetansesom det er stor etterspørsel etter.

Både bedrifter, interesseorganisasjoner og andre miljøer med kunnskap og kompetanse om tematikken er velkomne – samt stortingsrepresentanter og rådgivere fra andre partier. Formålet er å få innspill til behandling av forslaget, og hvordan vi kan gi internasjonale gründere, investorer og arbeidstakere bedre vilkår i Norge. Alle som deltar vil få anledning til å komme med innspill. Ser frem til å høre fra dere.

Les programmet og meld deg på her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap