Norge må bli mer attraktivt for de kloke hodene

Nyheter | 3. mars 2022

Kompetanse, Skatter og avgifter

Det må bli enklere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge. Det var tema da IKT-Norge og Venstres stortingsgruppe inviterte til høringsmøte på Stortinget denne uken.

 


IKT-Norges direktør for næringspolitikk Geir Olsen (til venstre) i samtale med Erlend Koppen Saka fra Noroff og Bjørn Olstad fra Microsoft Development Center.

– Vi må gjøre det vi kan for å legge bedre til rette for at de kloke hodene velger Norge. Vi har akutt behov for kompetanse – spesielt innen IKT – og kan ikke sitte på gjerdet og se at vi blir utkonkurrert av andre land. Derfor må vi både tenke nytt, gjøre det mer økonomisk attraktivt og fjerne alle unødige hindre slik at Norge er et mer naturlig valg for de kloke hodene, sa IKT-Norges næringspolitiske direktør Geir Olsen da IKT-Norge og Venstres stortingsgruppe inviterte til høringsmøtet på Stortinget 1. mars.

Bakgrunnen for arrangementet var todelt. 1) En generell diskusjon om hvordan gjøre det enklere å rekruttere arbeidskraft utenfor EØS, med bakgrunn i tall som viser en stor etterspørselen etter arbeidskraft innenfor teknologi og digitale løsninger, svært mange ubesatte IKT-stillinger og et rekordstort eksportunderskudd knyttet til kjøp og salg av IT-tjenester. 2) Konkrete innspill til Stortingets behandling av et forslag fra Venstre om å gjøre det enklere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge.

IKT-Norge peker på fem ulike faktorer for å løse utfordringen:

  1. Fjerne unødige hindringer knyttet til blant annet arbeids- og oppholdstillatelse
  2. Gjøre det mer økonomisk attraktivt gjennom å forbedre og utvide ordningen med kildeskatt for utenlandske arbeidere, innføre eget skattefradrag og utvide opsjonsskatteordningen til også å gjelde for fintech
  3. Adoptere den finske modellene der entreprenører, investorer og tech-talenter får “prøvebo” gratis i tre måneder.
  4. Markedsføre Norges unike fordeler knyttet til sosiale ordninger, beliggenhet, tilgang på opplevelser etc.
  5. Utdanne og etterutdanne flere i Norge.

IKT-Norges medlemsbedrifter Microsoft og Noroff bidro med sine perspektiver på utfordringene knyttet til å rekruttere de beste hodene til Norge. De var spesielt opptatt av at Norge er blitt et “lavkostland” knyttet til lønnsnivå for de beste hodene og hvordan spennende arbeidsmiljø kan kompensere for økonomi og hvordan sendrektighet hos blant anndre UDI gjør det svært vanskelig å rekruttere og beholde kompetanse.

Venstres forslag er nå til behandling i Stortinget og IKT-Norge har spilt inn flere konkrete forslag som vi håper at partiene på Stortinget vil stille seg bak når dette kommer til behandling 29. mars. IKT-Norge vil fortsette samarbeidet med både partiene på Stortinget og øvrige interesseorganisasjoner knyttet til utfordringene som løftet på høringen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap