Hvor går digitaliseringen av Norge med ny regjering?

Nyheter | 11. oktober 2021

Digitalisering, Grønt skifte

Hvordan vil en ny regjering påvirke næringslivet? Mandag 11. oktober arrangerte vi panelsamtale med Try Råd. Se opptaket her.

Norge har i dag god digital infrastruktur og en offentlig sektor som er kommet langt i digitaliseringen. IKT-industrien utvikler nye fremtidsrettede løsninger i høyt tempo, men kompetanse og arbeidskraft er knapphetsgoder. Den nye Regjeringen vil forsterke det grønne skiftet og styrke offentlig sektor. Vil de frigjøre ressurser fra olje- og gassektoren for å få fart til arbeidet? Vil det å styrke offentlig sektor bety at samarbeidsånden mellom privat og offentlig sektor svekkes? Må vi re-definere Norge som industrinasjon?

Se opptaket fra panelsamtalen som ble arrangert i samarbeid med Try Råd.

Del 1: Ny regjering – hva nå? 

Medvirkende: 

  • Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant (AP)
  • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H) Spørsmål til politikere fra salen ved Roger Schjerva
  • Moderator: Roger Schjerva, sekretariatssjef YS

Del 2: Ny regjering sett fra teknologibransjen

Medvirkende: 

  • Geir Øivind Gulliksen, adm.direktør Crayon
  • Hege Støre, adm.direktør Visolit
  • Trond Markussen, president NITO
  • Kjetil Staalesen, spesialrådgiver LO
  • Moderator: Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap