På rett vei med bredbånd i Norge – men mye gjenstår

Kommentarer og analyser | 11. oktober 2021

Bredbånd, digital grunnmur

Pilene peker i riktig retning for bredbåndsatsingen i Norge. Men ambisjonene må skrus opp om svenskene ikke skal rykke i fra oss.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine tall viser at den «norske modellen» med langsiktige, lønnsomme, rammebetingelser for infrastrukturinvesteringer fungerer. Alle piler peker i riktig retning. Over 90% har nå tilgang til 100 mpbs bredbånd, og siste året har vi hatt en kraftig økning i de som kan få 1 Gbps: 86,4% – opp 33%!

Samtidig viser tallene at det fremdeles trengs store investeringer – der lønnsomheten er lavest – i distriktene.

238 000 husstander har ikke tilgang til høyhastighetsbredbånd, og det er fremdeles store forskjeller mellom distrikter og byer.

Vi trenger derfor fremdeles langsiktige rammebetingelser som stimulerer til økte private infrastrukturinvesteringer, og økte offentlige tilskudd i distriktene der det ikke er lønnsomt å bygge ut.

Sverige har målsetting om 1 Gbps til 98% i 2025. Norge kan selvfølgelig ikke ha lavere ambisjoner. Norges visjonen må være 1 Gbps til alle så raskt som mulig. De private aktørene står klare, men vi når ikke målet uten tett samarbeide med myndighetene. Utfordringen til det nye politiske mannskapet er herved gitt.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap