Kolbjørn Haarr gjenvalgt som styreleder i IKT-Norge

Nyheter | 20. april 2023

Generalforsamling

På IKT-Norges ordinære generalforsamling i dag ble Kolbjørn Haarr (administrerende direktør, Kernel AS) gjenvalgt som styreleder i IKT-Norge.

IKT-Norges styreleder Kolbjørn Haarr

Styremedlemmene velges for to år av gangen og hvert år er det i utgangspunktet fire medlemmer og to varamedlemmer som er på valg. Styreleder velges særskilt, mens styret selv peker ut sin nestleder. 

Den eneste endring i styrets sammensetning er at administrerende direktør i ICE, Eivind Helgaker, blir nytt medlem etter Per Christian Mørland (Telia). Alle øvrige styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. 

IKT-Norges styre består etter generalforsamlingen av: 

 

Kolbjørn Haarr, styreleder (Administrerende direktør, Kernel AS) (gjenvalg)

Tore Bjelland, styremedlem (Administrerende direktør, Oracle Norge AS) (ikke på valg i 2023)

Petter-Børre Furberg, styremedlem (EVP and Head of Telenor Nordics) (gjenvalg)

Hans-Henrik Merckoll, styremedlem (CEO, IBM Norway) (gjenvalg)

Tonje Sandberg, styremedlem (Senior Managing Director, Accenture Norge) (gjenvalg)

Maria Ervik Løvold, styremedlem (Group Executive Vice President Technology and Services i DNB) (ikke på valg i 2023)

Save Asmervik, styremedlem (Administrerende direktør, Webstep AS) (ikke på valg 2023)

Eivind Helgaker, styremedlem (Administrerende direktør i ICE) (ny)

 

Kristine Bjørnstad, varamedlem (CEO, NoA Ignite) (gjenvalg)

Hege Støre, varamedlem (Group CEO, Advania) (gjenvalg)

 

Nytt styremedlem i IKT-Norge: Eivind Helgaker, administrerende direktør i ICE.

 

For øvrig viste generalforsamlingen et svært aktivt 2022 for IKT-Norge med netto medlemsvekst og stor aktivitet både internt og eksternt. I tillegg viste generalforsamlingen et økonomisk resultat med et overskudd på ca.1,7 mill. kroner i 2022 og en egenkapital ved årsskiftet på om lag 10 mill. kroner. 

Årsberetning og årsregnskap kan leses her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap