IKT-Norges generalforsamling 2023

Nyheter | 20. mars 2023

IKT-Norge avholder ordinær generalforsamling torsdag 20. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt.

IKT-Norge avholder ordinær generalforsamling torsdag 20. april, kl. 10:00-11:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt og deltakere vil motta lenke til møtet på e-post ved påmelding.

Saklisten for generalforsamlingen 2023 er følgende:

  1. Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll
  4. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning 2022
  5. Fremleggelse av årsrapport for 2022
  6. Valg av styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

 

Årsrapport 2022 kan lastes ned og leses her og regnskaps- og revisjonsberetning 2022 her. Øvrige møtedokumenter sendes påmeldte direkte.

Generalforsamlingen er åpen for alle IKT Norges medlemmer. Alle medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamling skjer via denne lenken.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap