IKT Norges generalforsamling 2022

Nyheter | 21. april 2022

Generalforsamling

IKT Norge avholder ordinær generalforsamling tirsdag 26. april, kl. 15:00-16:00. Se sakliste, årsberetning, årsregnskap m.m.

IKT Norge avholder ordinær generalforsamling tirsdag 26. april, kl. 15:00-16:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt og påmeldte deltakere vil motta lenke til møtet på epost:

Saklisten for generalforsamlingen 2022 er følgende:

  1. Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll
  4. Fremleggelse av regnskaps- og revisjonsberetning
  5. Fremleggelse av årsrapport
  6. Valg av styret
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

 

Årsrapport kan leses her og regnskaps- og revisjonsberetning her. Øvrige møtedokumenter sendes påmeldte direkte.

 

Generalforsamlingen er åpen for alle IKT Norges medlemmer og påmelding skjer her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap