Nye topper inn i IKT-Norges styre

Nyheter | 28. april 2021

Generalforsamling

IKT-Norges generalforsamling valgte nye styremedlemmer den 28. april. Petter-Børre Furberg (adm.dir. Telenor), Hans Henrik Merckoll (adm.dir. IBM) og Kristine Bjørnstad (daglig leder i NoA Ignite) trer inn i det nye styret.

Det siste halvannet året har samfunnet gått gjennom en digitalisering som vi aldri kunne sett for oss før pandemien. Den digitale grunnmuren og nordmenns tilgang til digitale tjenester har blitt kritisk for en fullverdig samfunnsdeltakelse.

– Her har teknologinæringen en viktig rolle å spille. IKT-Norge er sentral aktør for å sikre gode rammebetingelser for teknologiindustrien, og jeg er glad for å kunne bistå i dette arbeidet fremover, sier Petter-Børre Furberg, adm.dir. i Telenor Norge.

IKT-Norges medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i IKT-industri og digitale løsninger. Petter-Børre Furberg (adm.dir. Telenor), Hans Henrik Merckoll (adm.dir. IBM) og Kristine Bjørnstad (daglig leder i NoA Ignite) trer inn i det nye styret.

– IKT-Norge er en samlende, proaktiv og viktig aktør for den norske IT-bransjen, og jeg er takknemlig for å kunne bli en del av deres styre og bidra til arbeidet med å fremme teknologiens plass i den norske samfunnsutviklingen, sier Hans Henrik Merckoll i IBM.

Samfunnet står overfor store utfordringer

– IKT-Norge er en tydelig stemme i den offentlige debatten, og skal fortsette å være en aktiv pådriver for nødvendige endringer. For å lykkes trenger vi et aktivt, engasjert og godt sammensatt styre, med nødvendig bredde og erfaring. Jeg er stolt og ydmyk over å ha dette styret som oppdragsgiver for det vi skal oppnå det neste året – sier Øyvind Husby, adm.dir. i IKT-Norge.
Styreleder Toril Nag er gjenvalgt.

Konserndirektør tele i Lyse, Toril Nag, er i dag gjenvalgt som styreleder for interesseorganisasjonen. Nag ble første gang valgt til styreleder i IKT Norge i 2019.

– Jeg er glad for å kunne bidra også i neste periode som styreleder i IKT-Norge. Jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid i styret og sammen med en svært dyktig organisasjon som er ambisiøs på vegne av bransjen, sier Toril Nag.

IKT-Norges nyvalgte styre:
Toril Nag, Lyse (styreleder)
Tore Bjelland, Oracle (nestleder)
Anna Holm Heide, No Isolation
Rasmus Figenschou, DNB
Tonje Sandberg, Accenture
Michael Jacobs, Atea
Petter-Børre Furberg, Telenor
Hans-Henrik Merckoll, IBM

Varamedlemmer:
Per Christian Mørland, Telia
Kristine Bjørnstad, NoA Ignite
Hege Støre, Visolit
Kolbjørn Haarr, DIPS

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap