IKT-Norge inngår strategisk samarbeid med analysebyrået Radar Norge

Nyheter | 16. august 2023

Bærekraft, Cybersikkerhet, Digitalisering, EU, Regelverk

IKT-Norge og Radar Norge har i dag inngått et nytt strategisk samarbeid. Hensikten er å samarbeide om å utvikle bedre dataunderlag og kvalitetsanalyser for å hjelpe både næringsliv og myndigheter til å ta bedre beslutninger. 

 

–Hver dag tas det avgjørelser som påvirker fremtiden for både næringslivet og privatpersoner i Norge. Med den raske teknologiske utviklingen, nye reguleringer fra EU og en urolig geopolitisk situasjon, trenger vi dybdeinnsikt og bred debatt for å ta de rette beslutningene til riktig tid. Vårt samarbeid med Radar Norge vil kunne legge grunnlaget for bedre beslutninger i et stadig mer krevende landskap, sier Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge.

Vi trenger dybdeinnsikt og bred debatt for å ta de rette beslutningene til riktig tid.

-Den krevende geopolitiske situasjonen, sammen med nye reguleringer og stadige konsolideringer, gjør strategiske beslutninger basert på lokal og relevant innsikt enda viktigere. Norske og nordiske beslutningstakere i IT-økosystemet trenger beslutningsstøtte i et marked drevet av innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling, sier Stian Brekke, administrerende direktør i Radar Norge.

Radar har spesialisert seg på å hjelpe selskaper med å ta beslutninger basert på store mengder grunnlagsdata, omverdensanalyser og omfattende kundeinnsikt. Samarbeidet med IKT-Norge vil bidra til å videreutvikle norske og nordiske analyser for å gi et bedre sammenligningsgrunnlag med resten av Norden og EU. Samlet vil dette understøtte strategiske beslutninger for både næringsliv og myndigheter.

–Det kommer en bølge av regelverk og krav fra EU som norske selskaper må navigere i. Ved å kombinere vår ekspertise innen analyse, beslutningsstøtte og forretningsutvikling, vil vi sammen med IKT Norge kunne gi norske beslutningstakere verktøyene de trenger for å lykkes, sier Brekke.

–Det kommer en bølge av regelverk og krav fra EU som norske selskaper må navigere i

 

IKT Norge og Radar Group har et felles arrangement under Arendalsuka onsdag 16. august kl. 09.00, hvor vi blant annet vil diskutere hvordan norske selskaper skal forholde seg til åpenhetsloven og det nye NIS-regelverket (om cybersikkerhet).

 

Om IKT Norge:

IKT Norge representerer bedriftene som jobber i frontlinjen av teknologiutviklingen.
IKT-Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon for det digitale næringslivet. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger. IKT-Norge tilbyr Norges største nettverk på tvers av næringen. Våre overordnede mål er å sørge for bedre og forutsigbare rammebetingelser for våre medlemmer, et velfungerende marked med klar rollefordeling mellom offentlig og privat sektor, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester og bedrifter. Vi jobber med temaer som kompetanse, bærekraft, digital infrastruktur, sikkerhet, personvern, regulatoriske saker og generell nærings-, skatte- og avgiftspolitikk.

Vår visjon er å være en klar stemme i fortellingen om det digitale Norge. En veiviser å stole på gjennom et stadig mer krevende teknologisk landskap. Les mer på https://ikt-norge.no/

 

Om Radar Norge:

Radar utvidet nylig sin virksomhet til Norge, og betjener over 14.000 kunder i Norden.  Radar ble stiftet i 2007 av Hans Werner, og utgir data, nøkkeltall og analyse for de respektive nordiske land.  Radar følger underliggende regulatoriske utviklinger, markedsutvikling og teknologitrender som påvirker fundamentet for IT-virksomhetene og gir råd og anbefalinger om hvordan utviklingen kan håndteres.  Radar har 20+ ansatte, og har hovedkontor i Stockholm, Sverige, med kontorlokasjoner i Göteborg og Oslo. Les mer på https://radargrp.com

 

 

For mer informasjon:

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge

Epost: husby@ikt-norge.no

Mobil: +47 934 44 1 40

Pressebilder: IKT-Norges flickr

 

Iselin Paulsen, Head of Business Development, Radar Norge

E-post: iselin.paulsen@radargrp.com

Telefon: +47 901 40 166

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap