Kompetansemangel hindrer grønn omstilling

Nyheter | 25. august 2023

Bærekraft, Digitalisering, Kompetanse

Bærekraftig omstilling og digital transformasjon henger sammen. For å løse bærekraftutfordringen trenger vi ny teknologi og nye digitale tjenester. Dermed er det også behov for flere mennesker med digital-kompetanse.

Mali Hole Skogen, her under Arendalsuka 2023. Foto: Tonje Jakobsen

– Stadig flere bransjer digitaliseres og konkurransen om it-talentene øker. Når det ikke lenger bare er it-bransjen som kjemper om it-hodene, blir behovet for it-kompetanse enormt. I tillegg står verden overfor betydelige utfordringer når det kommer til sosiale forhold, miljø og økonomi. Vi er helt avhengige av kraften i teknologien for å gjennomføre det grønne skiftet, sier Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge. 

–Den store utfordringen er at vi om snaue seks år, i 2030, kommer til å mangle så mange som 40.000 teknologer. Kompetansemangelen er den største flaskehalsen for næringsutvikling innen bærekraft i norsk industri, sier Mali Hole Skogen.

Har ropt varsko

I 2019 ble Hole Skogen ansatt som teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge. Det tok ikke lang tid før hun innså at det grønne skiftet i Norge henger på IT-bransjen, og på befolkningens digitale kompetanse. Dette har IKT-Norge ropt varsko om i en årrekke, men ifølge Skogen er det som å snakke til en vegg: –IKT-Norge har bedt om flere studieplasser i mange år. Utfordringen er at myndighetene ikke forstår alvoret. Regjeringen har fått rapport etter rapport, som alle peker i samme retning: Vi må ha flere studieplasser. Svaret fra regjeringen er en nedgang i antall studieplasser i 2023. Det er alvorlig, sier Skogen. 

Går for bærekraftig IT

For å utgjøre en forskjell, startet IKT-Norge og Mali Hole Skogen en arena hvor næringslivet og akademia kunne samle krefter. Resultatet ble GoforIT. Formålet er å påvirke innholdet i utdanningene og arbeidslivet innen IT, teknologi og innovasjon i en bærekraftig retning.

På få år har hun fått med seg et stjerneteam av IT-selskap og utdanningsinstitusjoner. Her jobber store selskap som blant annet Atea, Microsoft og Sopra Steria side om side med universiteter og høyskoler for å blant annet vekke trege politikere.

–Det har aldri vært dyrere å mangle it-kompetanse enn hva det er akkurat nå, når alt er digitalt og hvor kunstig intelligens er den store driveren i utvikllingen, sier Skogen.

GoforIT er derfor i gang med å lage et policy paper for å prøve å nå frem med budskapet.

Det har aldri vært dyrere å mangle it-kompetanse

Toget går nå

–Vi vil vise at det nå går et viktig tog, og at jo senere man kommer inn i det – jo dyrere blir det for Norge, og at det i tillegg utsetter muligheten for å dra Norge gjennom det grønne skiftet. GoforIT jobber også med å lage en egen verktøykasse for bærekraft, med en definisjon av grunnbegreper som alle bør kunne.

–Målet er å bygge et felles vokabular på digital bærekraft. Uansett hvilken stilling du har eller hva du jobber med, skal du kunne slå opp i verktøykassa og finne ut hva som er din rolle innen digital bærekraft, sier Skogen, og fortsetter: – Det finnes ikke noe lærebok som summerer opp dette, og heller ikke noe «go-to» sted. På dette området mangler Norge spesifikke studier og finansiering av forskning.

–Det eneste fornuftige å gjøre, når man jobber med digital bærekraft, er å få laget samlet på tvers av sektorer og prøve å heve nivået. Og selvsagt må vi få med myndighetene. Dette er egentlig deres ansvar. Vi hadde ikke trengt å gjøre dette arbeidet hvis myndighetene hadde gjort det de skulle på området, avslutter Skogen.

Artikkelen er basert på et oppslag i Computerworld (bak betalingsmur).

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap