Økt satsing på KI-forskning: Et godt først skritt

Kommentarer og analyser, Nyheter | 7. september 2023

Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens, Statsbudsjett

Det er bra at Regjeringen at regjeringen øker innsatsen på forskning og utvikling innen innovasjon og teknologi, med en spesiell vekt på kunstig intelligens, slik de varslet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, mener IKT-Norge. 

IKT-Norge støtter regjeringens satsing på forskning på kunstig intelligens, men det er bare ett av flere områder hvor satsingen på kunstig intelligens må økes.

 

– Regjeringens varslede økte satsing på forskning på kunstig intelligens og digital teknologi er et godt første skritt mot en mer helhetlig strategi og satsing for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi. Satsing på kompetanse er avgjørende for at vi skal lykkes med å ta i bruk teknologi til å løse de store utfordringene samfunnet står overfor, samtidig som vi klarer å håndtere utfordringene som kommer med ny teknologi. Vi trenger en bred satsing for å øke kompetansen, og økt satsing innen forskning er en viktig del av dette, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

Må settes inn i en større sammenheng

– Samtidig må den økte forskningsinnsatsen settes inn i en større sammenheng. Forskning og utvikling er viktig, men vi trenger en bredere satsing på kompetanse innen kunstig intelligens og digital teknologi for å lykkes. Vi trenger flere studieplasser, bedre og mer målrettede studieprogram, mer teknologi inn i eksisterende studier, og vi må legge bedre til rette for etter- og videreutdanning av de som allerede er i jobb, påpeker Husby

Forskning og utvikling er viktig for å forstå og lykkes med KI

– Forskning og utvikling er viktig for å forstå og lykkes med KI, men dette må settes inn i en helhetlig KI-strategi for Norge, hvor forskning er en av flere viktige områder. IKT-Norge har nylig lansert et forslag til en helhetlig plan, eller et veikart for KI, som inneholder 10 sentrale områder for at Norge skal lykkes med KI. Forskning og utvikling er ett av disse 10 områdene. I tillegg har IKT-Norge foreslått prinsipper for regulering av KI og konkrete tiltak for å styrke innsatsen – ut over økt forskning – som bør komme på plass allerede fra statsbudsjettet neste år, sier Øyvind Husby.

Les mer i IKT-Norges forslag til “Veikart for AI i Norge”

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap