– Et fyrtårn innen telekommunikasjon

Nyheter | 30. oktober 2023

Digitalisering, Telekom

IKT-Norges nye medlem Fjordcom bygger digitale broer som bringer folk nærmere hverandre, og vil revolusjonere telekommunikasjonsbransjen med sin ekspertise innen design, konstruksjon og oppgraderinger av mobile basestasjoner.

Fjordcoms daglige leder og CEO, Jurgutis Nerijus vil styrke egen merkevare, ta større markedsandeler og skape innovasjon i bransjen

IKT-Norges nye medlem Fjordcom er et selskap som leverer telekommunikasjonstjenester, inkludert design, konstruksjon, oppgraderinger, fiberlinjebygging, vedlikehold og reparasjon av mobilbasestasjoner. 

– Vi jobber for tiden i et prosjekt for å modernisere 5G-nettverket for en av mobiloperatørene. Totalt jobber 18 høyt kompetente spesialister hos oss. Vår forretningsidé er at Fjordcom AS skal være et fyrtårn innen telekommunikasjon, ledet av et team av erfarne eksperter. Vi vil bygge broer, knytte forbindelser og forme fremtiden. Vi vil skape bærekraftige relasjoner og levere eksepsjonell kompetanse. Det er veien for både innovasjon og suksess, sier Fjordcoms CEO, Nerijus Jurgutis.

Økte markedsandeler og økt innovasjon

Fjordcoms kortsiktige mål er å øke kundebasen, styrke merkevaren og inngå direkte avtaler med sentrale aktører i telekommunikasjonssektoren. –I tillegg ønsker vi å styrke vår egen merkevare, ta større markedsandeler og skape innovasjon i bransjen som øker kundetilfredsheten, sier Jurgitus. 

Mangel på kompetanse

Som nesten alle andre bedrifter opplever også Fjordcom tilgang på kompetent arbeidskraft som en av de store utfordringene framover. – Høyt kvalifiserte og kompetente spesialister er helt avgjørende for oss. Mangel på kvalifiserte ansatte kan både bremse vekst og utvikling og implementering av innovasjoner, understreker Nerijus Jurgutis. Han peker også på markedsmetning og tilgang på kapital som to andre utfordringer for vekst: – Det er behov for betydelige kapitalressurser for å finansiere utvikling av ny teknologi, oppgradering av infrastruktur og utvidelse av virksomheten. I lys av global økonomisk turbulens og høyere renter, kan det være vanskelig å skaffe tilstrekkelig finansiering. I tillegg fører markedsmetning og konkurranse til prispress og redusert lønnsomhet, hevder Jurgutis. 

Partnerskap og samarbeid

Fjordcom mener at partnerskap og samarbeid er veien til videre vekst for telekomsektoren. – Vi søker partnerskap med både andre teleselskaper, teknologileverandører og regulatoriske myndigheter for å være i forkant av den teknologiske utviklingen og utvikle standarder og beste praksis til glede for hele bransjen, understreker Jurgutis. 

Norges mest spennende innovasjonsmiljøer

Fjordcom har meldt seg inn i IKT-Norge fordi de ønsker å være en viktig del av teknologiutviklingen og et av Norges mest spennende innvoasjonsmiljøer. 

– Medlemskap i IKT-Norge kan gi Fjordcom AS mange fordeler og muligheter. Vi ser fram til å få nye nettverk og kontakter, ny kunnskap og økt kompetanse og ta del i relevante markedsundersøkelser og analyser, avslutter Nerijus Jurgutis

Fjordcom har meldt seg inn i IKT-Norge fordi de ønsker å være en viktig del av teknologiutviklingen og et av Norges mest spennende innvoasjonsmiljøer. 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap