Læringsanalyse må sikre mangfold av norskutviklede læremidler 

Høringsuttalelser | 2. november 2023

Datadeling, EdTech, Personvern

IKT-Norge støtter hovedlinjene i den offentlige utredningen om bruk av elev- og studentdata for å fremme læring (læringsanalyse), men peker på at både lærere, skoleeiere, utdanningsmyndigheter og leverandører må ha nødvendig kompetanse for å forstå og bruke dataene som samles inn og at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid mellom skoler og leverandører og utviklere av læremidler.

Lærere, skoleeiere, utdanningsmyndigheter og leverandører må ha nødvendig kompetanse for å forstå og bruke dataene som samles inn og brukes i læringsanalyse.

IKT-Norge har sammen med en rekke medlemsbedrifter levert inn et omfattende høringssvar til NOU 2023: 19 Læring hvor ble det av det i alt myldret? – Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

Selv om IKT-Norges støtter hovedlinjene peker IKT-Norge i høringen på en del utfordringer som må løses:

Kompetanse. Både lærere, skoleeiere, utdanningsmyndigheter og leverandører må ha nødvendig kompetanse for å forstå og bruke dataene som samles inn. 

Fellesløsning for lagring av data. Vi trenger en enhetlig og sikker løsning for lagring av dataene som samles inn og som skal bidra til økt læring. I dag er det ulike format og ulike løsninger som gjør at det er vanskelig å samkjøre data fra ulike plattformer. 

Grenser for datainnsamling. Når elevene i stadig større grad benytter digitale læremidler som bruker data til analyse, kan den totale sporingen og analysen av elevdata oppleves som overvåkning. Derfor er det viktig å diskutere når læringsanalyse bør forekomme, og hvilke tilfeller det ikke bør forekomme. 

Sikre mangfold i leverandørleddet. Ulike krav til leverandører av digitale lærmidler og verktøy må ikke bli så omfattende at små aktører forsvinner, at nye ikke tør å satse og at de større aktørene ikke innoverer. Innhold og funksjonalitet i læremidler må fortsatt først og fremst utvikles med det formål å tilby læremidler av høy faglig kvalitet med godt pedagogisk og fagdidaktisk grunnlag. 

Nasjonal tjenestekatalog. IKT-Norge er positiv til etableringen av en tjenestekatalog for digitale læringsressurser. Det er imidlertid vesentlig at berørte parter, leverandører og bransjeaktører, involveres i dette arbeidet allerede på utredningsstadiet. Vi mener det også bør gjøres en prinsipiell avklaring hvorvidt KS, som en politisk styrt interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon, kan og bør eie en nasjonal støttetjeneste for skole-Norge. 

IKT-Norges høringssvar er utarbeidet i samarbeid med følgende av våre medlemsbedrifter: 

Aftenposten Jr., Aschehoug, Atea, Bokbasen, BS Undervisning, CappelenDamm, Conexus, Creaza, CyberBook, Gyldendal, Hypatia Learning, itslearning, Microsoft, Neddy, Numetry og Skolon.

 

Les hele IKT-Norges høringssvar her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap