– Vi har løsningen for lese- og skriveutfordringene i skolen

Nyheter | 14. desember 2023

EdTech, Kompetanse, Medlem

IKT-Norges nye medlem Vitec MV utvikler lese- og skriveverktøy til bruk i både skole, i bedrifter og på fritiden. Verktøyene er spesielt rettet mot mennesker med dysleksi, men fungerer også som et digitalt hjelpemiddel for de aller fleste.

Trude Husøy Malnes, daglig leder i Vitec MV Norge.

– Vi hjelper elever og studenter med dysleksi eller andre lese- og skriveutfordringer til å lykkes og komme seg gjennom utdanningen og skoleløpet. Men dysleksi stopper ikke når du går ut av skolen. Derfor vil vi tilby lese- og skrivestøtte i alle livsfaser. De siste årene har vi levert og formidlet lese- og skrivestøtte til alle som trenger kompenserende støtte til å lese og skrive på jobb. Vi leverer lese- og skriveteknologi til både store og små bedrifter, slik at alle ansatte kan utvikle seg og utnytte sitt fulle potensiale, sier Trude Husøy Malnes, daglig leder i Vitec MV

First movers

– Vitec MV Norge er et lite firma i et stort selskap. Vitec MV har kontor både i Norge, Sverige og i Danmark. Vårt hovedkontor er i Danmark. Vi er 4 ansatte i Norge, men det er til sammen 27 ansatte, både programvareutviklere, pedagoger, konsulenter, selgere og support.  Vår del av selskapet ble grunnlagt i Danmark i 1984 under navnet MikroVerkstedet og var “first movers” med et ønske om å integrere IT i undervisningen. Vi ga ut våre første undervisningsprogram i 1986. I 1995 lanserte vi vårt første lese- og skriveverktøy, CD-ORD, og vi har i dag en førende posisjon innenfor lese- og skriveteknologi i Skandinavia med våre to lese- og skrivestøttende programmer IntoWords og CD-ORD. I over 30 år har vi levert lese- og skriveverktøy til skoler, kommuner og arbeidsplasser i hele Norden, forklarer Trude Husøy Malnes. 

I over 30 år har vi levert lese- og skriveverktøy til skoler, kommuner og arbeidsplasser i hele Norden

I 2014 endret MikroVerkstedet til MV-Nordic. I 2017 ble det en del av det svenske konsernet Vitec, og fikk navnet Vitec MV. Vitec-konsernet ble grunnlagt i 1985 som en spin-off virksomhet fra Umeå Universitet og har i dag 800 medarbeidere i Norden. 

– Vi i Vitec MV Norge er lokalisert sammen med flere andre Vitec-bedrifter i 14. etasje på Posthuset i Oslo, sier Husøy Malnes. 

Lese- og skriveverktøy

Vitec MV utvikler og forhandler digitale lese- og skriveverktøy for skole og bedrift, bl.a. lese- og skriveverktøyene IntoWords og CD-ORD, og tastaturtreningsprogrammet 10-Fingre. IntoWords og CD-ORD som er utviklet for personer med lese- og skrivevansker, og er godkjent av NAV som støtte for de som har dysleksi.

Softwareprogrammet IntoWords hjelper personer med skrive- og leseutfordringer.

– Våre kunder kjøper i stor grad skole- eller kommuneavtaler, bedriftsavtaler, privatavtaler eller får lisenser gjennom NAV. Våre verktøy er i utgangspunktet laget som et lese- og skriveverktøy for de som har dysleksi, men vi ser at våre verktøy støtter alle, uansett ståsted. Vi ønsker derfor å formidle god bruk av IntoWords for alle elever i skolesektoren, og ikke bare for de med lese- og skriveutfordringer. Det ønsker vi å gjøre, både fordi det styrker alle i lese- og skriveutviklingen, men også fordi det på den måten ikke blir et verktøy som stigmatiserer de med lese- og skrivevansker, men oppleves som et verktøy som er nyttig for alle, påpeker Trude Husøy Malnes.

Kurs og sertifisering

Vitec MV holder flere ulike kurs, både IntoWords-kurs og fagkurs for skoler. Noen av fagkursene som holdes er bl.a. «Lese- og skriveopplæring med lydstøtte», «Hvordan følge opp elever med dysleksi – en inkluderende undervisning» og «Helhetslesing og IntoWords». – I tillegg kan vi sertifisere bedrifter som “lese- og skrivevennlige”. I 2022 var Salling Group den første i Danmark som fikk en Vitec MV-sertifisering, som en lese- og skrivevennlig arbeidsplass, sier Husøy Malnes.

Påvirke aktuelle prosesser

Vitec MV har meldt seg inn i IKT-Norge på bakgrunn av anbefalinger fra andre medlemmer innen edTech. – Vi opplever at medlemskapet er nyttig for oss, både fordi det er et sted man kan hente informasjon, men også fordi man gjennom medlemskapet kan være med i diskusjoner, og har mulighet til å påvirke prosesser og eventuelle beslutninger som har betydning for vår virksomhet, avslutter Husøy Malnes. 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap