Stort behov for skole-PCer i Ukraina – du kan hjelpe!

Nyheter | 15. desember 2023

Ukraina

Vi trenger din hjelp for å levere så mange PC’er som mulig til Ukrainske skoler. Det er stort behov for digitale løsninger for Ukrainske barn på grunn av krigen. Nå ønsker Norsirk, sammen med IKT-Norge og Foxway, din hjelp for å fremskaffe og levere så mange som mulig! 

Som et resultat av den russiske invasjonen, har hundrevis av ukrainske skoler blitt skadet, plyndret eller ødelagt. Tusenvis av skoler har blitt stengt. Mer enn 1,6 millioner barn i Ukraina har blitt tvunget til å gå over til fjernundervisning. En tredjedel av dem mangler tilgang til fjernundervisning på grunn av manglende tekniske ressurser eller tilkobling.

I samarbeid med IKT-Norge og Foxway kan vi levere resirkulerte PC’er i nesten ny stand, til en pris på 622,- pr. enhet.  IKT-Norge og Norsirk starter ballet med å gi støtte til 100 PCer hver, så vi har allerede 200. Målet er å nå 1000 før slutten av januar.

Kritisk for læringsresultatene

Mangelen på tilgang forsterker tapet av læring og påvirker barns psykiske velvære. Uten ordentlig utdanning risikerer barn Ukraina store kunnskapshull, noe som vil påvirke både deres fremtid og samfunnsutviklingen i Ukraina. Utdanning er en grunnleggende rettighet garantert av Ukrainas grunnlov. Derfor er gjenoppretting av tilgang til utdanning en av statens prioriteringer.

Hvordan kan du hjelpe?

Din bedrift kan donere penger til saken via IKT-Norge. Kampanjen er et samarbeid med den ukrainske ambassaden, og det er Ukrainske myndigheter som har ansvaret for å distribuere enhetene i Ukraina. Ta kontakt med Ina Hansen Ofte hos IKT-Norge.

Den langsiktige økonomiske effekten er betydelig

Verdensbanken har skrevet en rapport om manglende undervisning/læring i Ukraina, og der anslås det at tapene kan utgjøre minst 10% av deres fremtidige inntekt. I tillegg vil barn som ikke har tilgang til offline-undervisning under krigen, få utfordringer på grunn av manglende interaksjon med jevnaldrende og manglende tekniske midler til å delta i fjernundervisning. Ikke bare den grunnleggende utdanningen, men også nivået av sosialisering, tilgang til kommunikasjon, informasjon og underholdning, vil påvirke og forstyrre et barns psykososiale velvære og utvikling.

De utfordringene det ukrainske utdanningssystemet står overfor krever samarbeid mellom myndigheter, lokale selvstyrende organer, utdanningsinstitusjoner og partnere. Siden starten av invasjonen har Ukrainas utdannings- og vitenskapsdepartement (MoES) initiert systematisk kommunikasjon med internasjonale og lokale partnere for å gi utdanningsinstitusjoner og deltakere i utdanningsprosessen nødvendig datamaskinutstyr.

Per september 2023 har 12 organisasjoner donert 134 453 enheter datamaskinutstyr til utdanningsformål. All informasjon om det mottatte utstyret, brukergrupper, partnerorganisasjoner som letter donasjonene, osv., kan spores gjennom et interaktivt offentlig instrumentbord opprettet av ukrainske myndigheter.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap