Line Gaare Paulsen

Direktør for kompetanse og utdanning

line@ikt-norge.no

92065300

Line Gaare Paulsen direktør for kompetanse og utdanning og har ansvaret for IKT-Norges arbeid med edTech og utdanningssektoren.

Line Gaare Paulsen har vært ansatt i IKT-Norge siden august 2016. Hun kom da fra stillingen som kommunikasjons- og samfunnskontaktsjef i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). Line har i tillegg 11 års arbeid i rikspolitikken for SV, både i regjering og på Stortinget.

Line er utdannet statsviter i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, ved Universitetet i Bergen.

Line representerer IKT-Norge i Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon og Aldersvennlig råd.