Girl Tech Fest 2022: Mangfold for å utvikle morgendagens teknologi

Nyheter | 18. november 2022

GirlTech, Teknologi

Teknologi er ryggraden i samfunnet vårt. Derfor må vi sikre at alle som vokser opp får kunnskap om realfag og teknologi. I år fikk nesten 2 500 jenter testet ut ny teknologi under Girl Tech Fest 2022.

Girl Tech Fest startet for åtte år siden med 100 jenter på gamle Deichmanske Bibliotek i Oslo. I år var det 2388 jenter i 29 byer over hele Norge som fikk utforske og lære om teknologi.

– I dag er det for få kvinnelige teknologer. Denne trenden må snus. Lykkes vi ikke med det, kan mye av likestillingskampen vi har kjempet i næringslivet være forgjeves, sa Isabelle Ringnes en av initiativtakerne til Girl Tech Fest.

Initiativtaker Isabell Ringnes sammen med deltakere på Girl Tech Fest. Foto: Gorm K. Gaare


– Vi vet at Norge er helt i front når det gjelder å ta i bruk digital teknologi. Samtidig sliter både offentlig sektor og næringslivet med å rekruttere nok IT-kompetanse. Vi må ha flere IT-studieplasser og vise vei for jentene helt fra barneskolen og ut i arbeidslivet, sier Line Gaare Paulsen direktør for utdanning og kompetanse i IKT-Norge. 

Margret Hagerup, stortingsrepresentant og medlem av forsknings- og utdanningskomiteen (H), deltok også på åpningen. –Teknologi er viktig for å løse mange utfordringer og drive samfunnet fremover i årene som kommer. Det trengs gode rollemodeller, og det er fint at prosjekter som Girl Tech Fest bidrar med dette, mener Hagerup

Line Gaare Paulsen (IKT-Norge), Margret Hagerup (stortingsrepresentant, Høyre) og jenter fra Girl Tech Fest koser seg med “Sphero bolts”. Foto: Gorm K. Gaare

IKT-Norge inviterer regjeringen til Gov Tech Fest

Støre-regjeringens løfter om et taktskifte i digitaliseringen av Norge har foreløpig uteblitt. I påvente av at løftene skal fylles med konkret innhold, inviterer IKT-Norge regjeringen til en egen Gov Tech Fest.

Teknologi er løsningen på mange utfordringer, men skaper også nye. Dette er dilemmaer vi har diskutert med jentene under Girl Tech Fest, og som vi inviterer Støre-regjeringen til en dialog om, sier IKT-Norges prosjektleder Line Gaare Paulsen. 

Jentene koder små roboter “Sphero Bolts”, bygge hoppedyr og skyter papir-raketter. De diskuterer også ulike problemstillinger knyttet til teknologibruk. Foto: Gorm K. Gaare

IKT-Norge retter en stor takk til alle som har gjort det mulig for oss å lage Girl Tech Fest:
Samarbeidspartnere, sponsorer, biblioteker over hele landet, Teknisk Museum i Oslo mfl. Ikke minst alle arbeidsgivere som gir sine egne ansatte til disposisjon. Bare i Oslo var det om lag 100 kvinnelige, frivillige rollemodeller fra IT-bransjen som deltok for å lose jentene gjennom ulike workshoper. 

Samarbeidspartnere Girl Tech Fest 2022:

Atea, Bekk, Cisco, Data Respons, IFS, NoA Ignite, KPMG, Sopra Steria og Sparebank1 Utvikling

Fakta:

Girl Tech Fest er IT-næringens dugnad. Et samarbeid mellom fire av IT-næringens organisasjoner; ODA-nettverk for mangfold i tech, TENK – teknologinettverk for kvinner, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og IKT-Norge.


Mer informasjon om Girl Tech Fest og oversikt over stedene som holdt Girl Tech Fest i 2022 finnes  her.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap