Vil du påvirke partiprogrammene?

Nyheter | 9. november 2020

Arbeidskraft, Covid, digital grunnmur, EdTech, Eksport

De politiske partiene jobber med sine nye partiprogram. Vi gir innspill på hvordan de kan legge til rette for en enda mer treffsikker og effektiv digitaliseringspolitikk.

– Vi er opptatt av å øke IKT- og teknologikompetansen på alle nivåer, sikre en verdensledende digital infrastruktur, og et åpent, velfungerende marked for digitale teknologier og tjenester i Norge, sier Liv Freihow, direktør for politikk i IKT-Norge.

Et av de aller viktigste grepene politikere kan ta er å sørge for at de som etablerer bedrifter for å utvikle digitale løsninger må ha et velfungerende marked å operere i.

Når det offentlige konkurrerer på ulike vilkår

Generelt er det viktig at partiene legger til rette for gründerbedrifter og ellers sørger for at selskaper som utvikler teknologi får like gode rammebetingelser som tradisjonelle bedrifter.

Vi har i dag en stor utfordring i at offentlige virksomheter i stadig større grad utvikler egne digitale tjenester, i stedet for å gjøre gode anskaffelser og kjøpe løsninger som allerede eksisterer i markedet, sier Freihow.

Vi ønsker at partiene skal ta en tydelig posisjon her.

– Vi må verne om et transparent og velfungerende marked for det digitale næringslivet, og avklare at det er markedet, og ikke offentlige aktører som skal utvikle tjenestene i direkte konkurranse med næringslivet. Ingen er tjent med konkurranse på ulike premisser, sier hun.

Utvide markedet

Norge taper markedsandeler internasjonalt hvert år. Vi trenger ikke bare et velfungerende marked her hjemme – vi må også lykkes med eksport.

– Vi lykkes ikke med å etablere oss i krevende, raskt-voksende markeder i Asia og Amerika. Samtidig bruker vi langt mindre ressurser på å støtte næringslivet på ferden ut i verden, enn andre skandinaviske land. Vi har idag fantastiske digitale bedrifter innen alt fra edtech til spill og e-helse, men bedriftene har verken kapital, kompetanse, nettverk eller erfaring til å klare denne reisen alene, sier Freihow, og peker på to viktige punkter:

 • Norge trenger klare strategier og mål for eksportarbeidet
 • Alle internasjonalt rettede virkemidler bør samles i en ny eksportorganisasjon

– Dette handler om Norge konkurransekraft og eksportinntekter fremover, og er et arbeid vi må i gang med så raskt som mulig. Vi håper at partiene vil ta en tydeligere posisjon i sine partiprogram, sier Freihow.

Tida for stensiler er forbi

Vi leste nylig i Aftenposten at syv-åringer i Bærum kommune ikke har noen lærebøker, men at oppgaver fra gamle skolebøker scannes inn på iPaden. Det er rystende.

– Vi må sikre kvalitet og mangfold blant digitale læremidler. Det vil være til det beste for norske pedagoger og ikke minst elevene som kan få lære fag i eget tempo tilpasset av teknologien. Som et resultat av dette kan læreren bruke tida si på elevene som trenger det mest, sier Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør i IKT-Norge.

Alle utdanningsinstitusjoner må ha tilstrekkelig infrastruktur og digitalt læringsinnhold.

– Vi også sikre et mangfold av ulike digitale læremidler, i ulike fag og på alle nivå, sier Gaare Paulsen, og fortsetter: – At ikke alle kommuner kan skaffe seg alle læremidler på en gang er til å forstå, men målet for partiene må i løpet av neste fire års perioden være å få et mer likt tilbud over hele landet.

Konsekvensen av korona har ført til at mange er permittert eller sagt opp. Disse har blitt anbefalt å studere. Samtidig ser vi at IKT-fagene er de studieretningene som opplever sterkest vekst. I april 2020 var det 4800 søkere som hadde IT-studier som førstevalg, som fikk avslag på sine søknader.

Vi må unngå en varslet IKT-krise

Det er bred enighet om at Norge mangler IT-kompetanse. Tall allerede så langt tilbake som fra 2014 viste at vi vil mangle 20 000 IKT-spesialister om 10 år.

– Det er snart ikke en næring som ikke trenger IT-kompetanse, den trengs i helseforetakene, i hjemmehjelpen, i varehandel, i oppstartsselskaper, industrien og landbruket, understreker Gaare Paulsen.

Teknologinæringen er en sektorovergripende bransje, det vi si at næringen bidrar til å styrke konkurransekraften i alle bransjer.

– Norge skal bli mindre oljeavhengig. Da må vi sikre at landet har andre næringer som kan bidra til vekst. Norge er dyktig på teknologi, men klarer ikke å sette opp tempoet nok for alle sektorer – på samme tid, eller å skalere nok. Det har vi simpelthen ikke nok teknologer til – noe som bør bekymre oss alle, sier Freihow.

Partienes programforslag

De fleste partiene har nå lansert sine førsteutkast til partiprogram for 2021-2025. Disse skal diskuteres og nye forslag skrives. Her viser vi de ulike partienes førsteutkast, i alfabetisk rekkefølge:

Arbeiderpartiet

Leder for Arbeiderpartiets programkomité er Jonas Gahr Støre. Andreutkastet til program leveres APs sentralstyre innen 10. januar.

 • Første utkast til Arbeiderpartiets program finner du her.
 • Arbeiderpartiets gjeldende partiprogram finner du her.

FrP

Leder for FrPs programkomité er Sylvi Listhaug. De ulike organisasjonsleddene har frist til å komme med sine innspill 15. desember.

 • Første utkast til FrPs program finner du her.
 • FrPs gjeldende partiprogram finner du her.

Høyre

Leder for Høyres programkomité er Linda Hofstad Helleland. Frist for innspill til Høyres programkomité er 20. november.

 • Første utkast til Høyres partiprogram finner du her.
 • Høyres gjeldende partiprogram finner du her.

KrF

Leder for KrFs programkomité er Erik Lunde.

 • Førsteutkast kommer i november 2020, men her kan du lese rapporter fra programkomiteens underutvalg.
 • KrFs gjeldende program.

MDG

Leder for MDGs programkomité er Lage Nøst.

 • Andreutkast av programmet skal være ferdig innen 30. november.
 • MDGs gjeldende partiprogram finner du her.

Rødt

Leder for Rødts programkomité er Marie Sneve Martinussen.

 • Programkomiteens forslag til program som skal vedtas på landsmøtet kan du lese her.
 • Rødts gjeldende partiprogram finner du her.

SV

Leder for SVs programkomité er Kirsti Bergstø.

 • Programkomiteens forslag legges fram i oktober.
 • SVs gjeldende partiprogram kan du lese her.

Venstre

Sveinung Rotevatn leder arbeidet med nytt partiprogram etter at Guri Melby ble valgt til ny leder.

 • Første utkast til Venstre partiprogram finner du her.
 • Venstres gjeldende partiprogram kan du lese her.

Ta kontakt med oss!

Vi i IKT-Norge jobber til enhver tid med et bredt spenn av saker. Har du saker du lurer på om vi jobber med, eller innspill til oss, er det bare å ta kontakt. Tidligere i høst lagde vi en oversikt over pågående politiske prosesser som vi arbeider med. De kan du lese om her.

Les også:

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap